Відділ методичної та акредитаційної роботи

Контакти підрозділу:
Адреса:
майдан Свободи 4, кімн. 4-66
Телефон:
+380 (95) 303-19-12 (вайбер, телеграм)

 

Відділ методичної та акредитаційної роботи є структурним підрозділом Каразінського університету. Його створено з метою координації та супроводу підготовки документів з питань ліцензування освітньої діяльності, акредитації освітніх програм та контролю за станом методичного забезпечення освітнього процесу.

Основні напрями діяльності відділу

  • методичний супровід освітнього процесу шляхом удосконалення впровадження новітніх технологій, посилення його практичного спрямування;
  • пошук, вивчення, узагальнення, апробація передового досвіду в галузі вищої освіти з метою підвищення якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;
  • організація та проведення внутрішнього аудиту структурних підрозділів університету щодо дотримання ними внутрішніх стандартів якості вищої освіти та освітньої діяльності;
  • координація роботи структурних підрозділів університету з питань підготовки та проведення процедур ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм;
  • забезпечення подання та супровід ліцензійних справ зі спеціальностей, відомостей про самооцінювання освітніх програм у Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установах;
  • узагальнення пропозицій та підготовка проєктів нормативних актів університету з питань забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, методичного забезпечення освітнього процесу;
  • проведення аналітичної роботи щодо перспектив започаткування в університеті нових освітніх програм в межах певних спеціальностей.
Корисні посилання