Відділ контрактного навчання

Контакти підрозділу:
Адреса:
61022, м. Харків, майдан Свободи 4,
кімн. 3-26а
Телефон:
+380 (93) 363-28-20
Часи прийому працівників та відвідувачів:

понеділок – п’ятниця з 9:30 до 16:00 (перерва: 12:00 – 13:00)

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ:

  • Укладання та облік договорів про надання платної освітньої послуги між Університетом і фізичними та/або юридичними особами.
  • Консультування замовників з питань, що стосуються укладання договорів про надання платної освітньої послуги та порядку її оплати.
  • Здійснення контролю за своєчасністю оплати освітніх послуг, які надаються структурними підрозділами Університету.
  • Аналіз і узагальнення інформації про надання платних освітніх послуг, які надаються структурними підрозділами Університету.
  • Координація та контроль в частині діяльності приймальної комісії Університету, навчального відділу, деканатів факультетів/інститутів, центрів та інших структурних підрозділів Університету в частині, що пов’язана з наданням платних освітніх послуг.

Вартість платної освітньої послуги, що надається Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна для здобуття вищої освіти громадянами України та прирівняними до них особами у 2024-2025 навчальному році за ступенями вищої освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук) та в інтернатурі

Вартість платної освітньої послуги, що надається Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна для здобуття вищої освіти громадянами України та прирівняними до них особами у 2024-2025 навчальному році за ступенями вищої освіти (бакалавр, магістр) додані освітні програми

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА ІНТЕРНІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ:

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
МФО: 820172 Державна казначейська служба України
Код ЄДРПОУ: 02071205
Розрахунковий рахунок: UA138201720313201003201001533

При оплаті необхідно вказати прізвище, імʼя, по батькові платника, а в полі «Призначення платежу» зазначити: «За навчання, факультет, ПІБ студента, номер договору (контракту)».

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Повідомляємо, що університет проводить зміну вартості платних освітніх послуг шляхом індексації у 2024/2025 навчальному році для здобувачів вищої освіти (громадян України та прирівняних до них осіб), які були зараховані на навчання у 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 навчальни роках (наказ ректора № 0805-1/235 від 08.07.2024 р.).

Вартість платних освітніх послуг (з урахуванням індексації), що надається для здобувачів вищої освіти громадян України та прирівняних до них осіб, зарахованих на навчання у 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 навчальних роках, що надаються Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна у 2024–2025 навчальному році за ступенями вищої освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук) та в інтернатурі.

Договір про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців в університеті для громадян України, денна, вечірня, заочна форма (бакалавр, магістр, доктор філософії / доктор мистецтва)

Договір про надання платної послуги (оплата навчання в інтернатурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна)

Договір про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців (для здобувачів вищої освіти медичного спрямування)

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ЗАЛИШКІВ НЕВИКОРИСТАНИХ КОШТІВ ЗАМОВНИКУ

Замовник пише заяву (відповідно до зразка) і направляє її з відповідними додатками на електронну пошту: univer@karazin.ua

 

Корисні посилання