Моніторинг якості освітнього процесу

 

У всьому світі освіту розглядають як ключовий фактор стабільного розвитку держави. Досягнення певних стандартів якості вищої освіти має важливе значення у створенні єдиного Європейського освітнього простору і є провідною метою освітньої політики України.

Мету та механізми реалізації моніторингу якості освітньої діяльності в університеті відображено в основних документах закладу: Статуті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Програмі розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2010–2020 роки; Положенні про організацію навчально-виховного процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна тощо.

Моніторинг освітньої діяльності включає такі напрями: моніторинг змісту освітньої діяльності; моніторинг ресурсів освітньої діяльності; моніторинг процесу освітньої діяльності; моніторинг результатів освітньої діяльності. Моніторинг передбачає як самооцінку навчального закладу, так і оцінку діяльності закладу студентами, випускниками, роботодавцями, а також міжнародними рейтинговими агенціями.

Назва заходу Терміни проведення Результати у 2019 році
Times Higher Education World University за проєктом Thomson Reuters березень 1 000+
U-Multirank початок жовтня  
Томсон-Рейтерс початок квітня 800+
Global Research University Profiles (GRUP) червень 800+
QS World University Ranking початок лютого 482 місце
QS EECA Region University Rankings початок жовтня 68 місце

Університет бере участь у міжнародних та національних рейтингах вищих навчальних закладів: «ТОП–200» Україна; U-Multirank; Томсон-Рейтерс; Global Research University Profiles (GRUP); QS World University Ranking.

Навчально-методичним центром у межах реалізації моніторингових процедур та організації заохочення науково-педагогічного та студентського складу університету щорічно проводиться низка заходів: студентський моніторинг якості навчального процесу, рейтинг кафедр, конкурс на кращу студентську групу, конкурс на краще науково-методичне забезпечення, виставка-конкурс навчальної літератури.

Переможці конкурсу кафедр на краще науково-методичне забезпечення навчального процесу у 2018 році

за напрямом «Розробка та впровадження інноваційних технологій»

 • кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти екологічного факультету (друге місце);
 • кафедра мовної підготовки 1 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти (третє місце).

за напрямом «Розвиток методик і технологій дистанційного (електронного) навчання»

 • кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу (перше місце);
 • кафедра валеології філософського факультету (друге місце);
 • кафедра ботаніки та екології рослин біологічного факультету (третє місце).

за напрямом «Сприяння науковій роботі студентів»

 • за перше місце 8000 грн кафедрі теоретичної ядерної фізики та вищої математики імені О. І. Ахієзера фізико-технчного факультету (перше місце);
 • за перше місце 8000 грн кафедрі теоретичної фізики імені академіка І. М. Ліфшиця фізичного факультету (перше місце);
 • за друге місце 7000 грн кафедрі моніторингу довкілля та природокористування екологічного факультету (друге місце);
 • за друге місце 7000 грн кафедрі соціально-економічної географії та регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму (друге місце);
 • за третє місце 6000 грн кафедрі маркетингу, менеджменту та підприємництва економічного факультету (третє місце);
 • за третє місце 6000 грн кафедрі економічної кібернетики та прикладної економіки економічного факультету (третє місце).

Переможці конкурсу на кращу студентську групу за підсумками 2018 року

Контактна інформація

Навчально-методичний центр університету,
майдан Свободи, 4, к. 4-66,
телефон: +380 (57) 707-53-62.

Корисні посилання