Моніторинг якості освітнього процесу

Дотримання високих стандартів якості вищої освіти є провідною метою освітньої політики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Мету та механізми реалізації моніторингу якості освітньої діяльності в університеті відображено в основних документах закладу: Статуті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Програмі розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2020–2025 роки; Політиці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2022–2025 роки, Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Порядку проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю та здійснення коригувальних і запобіжних дій у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна тощо.

Моніторинг якості освітньої діяльності включає такі напрями: моніторинг змісту освітньої діяльності; моніторинг ресурсів освітньої діяльності; моніторинг процесу освітньої діяльності; моніторинг результатів освітньої діяльності. Моніторинг передбачає як самооцінку навчального закладу, так і оцінку діяльності закладу студентами, випускниками, роботодавцями, а також міжнародними рейтинговими агенціями. Також зовнішній контроль якості освітньої діяльності забезпечується процедурами акредитації освітніх програм та ліцензування освітньої діяльності.

Результати опитування студентів і викладачів щодо якості освітніх програм, 2021 рік

Результати опитування випускників і роботодавців щодо якості освітніх програм, 2021 рік

За результатами щорічного рейтингу кращих закладів вищої освіти світу QS World University Rankings, Каразінський університет кілька років поспіль посідає перше місце серед українських університетів. Згідно з QS World University Rankings 2022 заклад вищої освіти підтвердив свою першість в Україні та посів позицію 511–520 в глобальному масштабі.

У 2021 році Каразінський університет вперше увійшов до предметного рейтингу QS World University Rankings by Subject, причому одразу за двома предметами:

 • інформатика та інформаційні системи (551–600-те місце в глобальному рейтингу);
 • фізика та астрономія (551–600-те місце в глобальному рейтингу).

За результатами світового рейтингу університетів, який з 2004 року щорічно публікує видання Times Higher Education за висновками власного дослідження, Каразінський університет також посідає високі сходинки. У The Times Higher Education World University Rankings 2021 університет посів позицію 1001+, а у THE Impact Rankings 2021 — 800+.

У Вебометричному рейтингу університетів світу, за яким аналізують ступінь представлення діяльності університетів в інтернет-просторі, Каразінський університет посідає 5-те місце в Україні та 2 389 — у світі. У рейтингу UniRank, який оцінює якість представлення та популярність ЗВО в інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників, університет на 11 місці серед українських університетів.

У академічному рейтингу закладів вищої освіти України «Топ–200 Україна 2021» Каразінський університет перебуває на третьому місці. За кількістю поданих абітурієнтами заяв та середнім конкурсним балом у 2020 році ЗВО посідає 7-ме місце.

Також Каразінський університет на 2-му місці в Україні в рейтингу науково-метричної бази Scopus, яка є ефективним інструментом відстеження та аналізу цитованості статей, що публікуються у наукових виданнях.

Протягом 2021/2022 навчального року Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти акредитовані (визнані такими, що відповідають критеріям оцінювання якості освітніх програм) 11 освітніх програм із спеціальностей

 • 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 125 Кібербезпека
 • 231 Соціальна робота
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 222 Медицина
 • 052 Політологія
 • 293 Міжнародне право
 • 061 Журналістика

Експертні висновки

Контактна інформація

відділ методичної та акредитаційної роботи,
майдан Свободи, 4, к. 4-66,
телефон: +380 (50) 501-90-78 (тільки вайбер, телеграм).

Корисні посилання