Науково-методична рада

Склад Науково-методичної ради університету:

Головко Олександр, проректор із науково-педагогічної роботи, голова Науково-методичної ради;

Пантелеймонов Антон, проректор із науково-педагогічної роботи, заступник голови Науково-методичної ради;

Маркова Тетяна, директор Навчального центру методичної роботи Управління якості освіти, секретар Науково-методичної ради

Анощенко Ольга, доцент кафедри вищої математики та інформатики факультету математики і інформатики, заступник декана, голова науково-методичної комісії факультету математики і інформатики;

Бердніков Анатолій, доцент кафедри теоретичної і прикладної системотехніки факультету комп’ютерних наук, голова науково-методичної комісії факультету комп’ютерних наук;

Бобро Марія, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства філологічного факультету, заступник декана філологічного факультету;

Бутрим Олександр, професор кафедри теоретичної радіофізики факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, голова науково-методичної комісії факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем;

Віротченко Світлана, завідувачка кафедри східних мов та міжнародної комунікації факультету іноземних мов, заступник декана факультету іноземних мов;

Власенко Ольга, доцент кафедри загальної практики-сімейної медицини медичного факультету, заступник декана медичного факультету;

Волкова Наталя, доцент кафедри генетики і цитології біологічного факультету, заступник декана біологічного факультету;

Вядрова Інна, заступник директора навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут», голова науково-методичної комісії навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут»;

Гімаєва Юлія, доцент кафедри загальної психології факультету психології, голова науково-методичної комісії факультету психології;

Говаленкова Ольга, доцент кафедри педіатрії медичного факультету, голова науково-методичної комісії медичного факультету;

Голіков Сергій, доцент кафедри теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада філософського факультету, заступник декана філософського факультету, голова науково-методичної комісії філософського факультету;

Григорова-Беренда Лариса, доцент кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, заступник декана факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, голова науково-методичної комісії факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу;

Громова Ірина, заступник директора Навчального центру організації освітнього процесу Управління якості освіти;

Дончик Ірина, директор видавництва університету;

Думін Олександр, доцент кафедри прикладної електродинаміки факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, заступник декана факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем;

Євтушенко Вікторія, завідувачка кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва економічного факультету, голова науково-методичної комісії економічного факультету;

Єльцов Сергій, директор Навчального центру менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу Управління якості освіти;

Єрьоміна Марина, доцент кафедри управляння та адміністрування навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу», голова науково-методичної комісії навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу»;

Єфіменко Володимир, директор Навчального центру технічного забезпечення та виставкової діяльності Управління якості освіти;

Єфімов Павло, старший викладач кафедри прикладної хімії, заступник декана хімічного факультету, голова науково-методичної комісії хімічного факультету;

Зубенко Ганна, доцент кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету, голова науково-методичної комісії юридичного факультету;

Іваненко Людмила, начальник Управління якості освіти;

Карамишев Дмитро, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики навчально-наукового інституту «Інститут державного управління», голова науково-методичної ради навчально-наукового інституту «Інститут державного управління»;

Клименко Валентина, доцент кафедри фізичної географії та картографії факультету геології, географії, рекреації і туризму, заступник декана факультету геології, географії, рекреації і туризму;

Колованова Євгенія, доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій факультету комп’ютерних наук, заступник декана факультету комп’ютерних наук;

Котова Анна, доцент кафедри англійської мови факультету іноземних мов, голова науково-методичної комісії факультету іноземних мов;

Кравченко Катерина, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених;

Кузнецова Вікторія, старший викладач кафедри вищої математики та інформатики факультету математики і інформатики, заступник декана факультету математики і інформатики;

Кучер Анатолій, заступник директора навчально-наукового інституту екології;

Кушнарьов Сергій, старший викладач кафедри історії Східної Європи історичного факультету, заступник декана історичного факультету;

Лісіна Ольга, заступник директора навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики, голова науково-методичної комісії навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики;

Левчук Віктор, директор Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання;

Лобанов Дмитро, директор Навчального центру практичної підготовки і працевлаштування Управління якості освіти;

Макаровський Микола, доцент кафедри фізичної оптики фізичного факультету, голова науково-методичної комісії фізичного факультету;

Максименко Надія, завідувачка кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи навчально-наукового інституту екології, голова науково-методичної комісії навчально-наукового інституту екології;

Мартиненко Віра, доцент кафедри фізіології людини та тварин біологічного факультету, голова науково-методичної комісії біологічного факультету;

Мохонько Валентина, заступник директора Центральної наукової бібліотеки;

Невоєнна Олена, доцент кафедри загальної психології факультету психології, заступник декана факультету психології;

Нємець Людмила, завідувачка кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму;

Нікітіна Наталя, доцент кафедри хімічної метрології хімічного факультету;

Нікулін В’ячеслав, доцент кафедри політичної соціології соціологічного факультету, заступник декана соціологічного факультету;

Парфіненко Анатолій, завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу;

Пахомова Ірина, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету, заступник декана юридичного факультету;

Петренко Наталія, в. о. завідувача відділу аспірантури та докторантури;

Піксасова Анастасія, в. о. голови первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів;

Рекун Ганна, доцент кафедри управління та адміністрування навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу»;

Рохмістров Дмитро, доцент кафедри фізики твердого тіла фізичного факультету, заступник декана фізичного факультету;

Середа Костянтин, заступник директора навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет»;

Сорока Юлія, професор кафедри соціології соціологічного факультету, голова науково-методичної комісії соціологічного факультету;

Татаринов Михайло, директор Центру післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання;

Тимченко Ганна, директор Центру електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання;

Тростинська Оксана, доцент кафедри мовної підготовки 1 навчально-наукового інституту міжнародної освіти, голова науково-методичної комісії навчально-наукового інституту міжнародної освіти;

Тумаков Олександр, доцент кафедри нової та новітньої історії історичного факультету, голова науково-методичної комісії історичного факультету;

Фрідман Олена, вчений секретар університету;

Чеботарьов Вадим, директор Центру довузівської освіти;

Чекарева Євгенія, завідувач кафедри історії зарубіжної літератури та класичної філології філологічного факультету, заступник декана філологічного факультету, голова науково-методичної комісії філологічного факультету;

Чередниченко Тетяна, провідний фахівець Навчального центру соціально-виховної та позаосвітньої діяльності Управління якості освіти;

Чхеайло Анна, заступник директора навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут».

Чумаков Віктор, голова Студентської ради;

Швайко Мар’яна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування економічного факультету.

Корисні посилання