Німецької та французької мов

Історія заснування кафедри

Однією з ланок факультету іноземних мов є кафедра німецької та французької мов. Її історія розпочалася у 1962 році зі створення кафедри німецької мови (завідувач доц. Калиниченко О. С.) та кафедри французької мови (завідувач старший викладач Шитова М. А.) як окремих загальноуніверситетських кафедр. У 1977 році вони увійшли до складу факультету, а у 1987 році в результаті злиття їх в один науково-педагогічний колектив було створено кафедру німецької та французької мов під керівництвом доцента Пасинок В. Г. З 2007 року кафедрою керує доцент Гусєва П.Т.

Кадровий склад

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 23 викладачі: 5 доцентів (Гусєва П. Т., Білогуб А. Л., Бєлозьорова О. М., Кургут Л. П., Маєвська Л. Д.), 2 кандидати філологічних наук (Шумська О. М., Гридасова О. І.), також 8 старших викладачів та 6 викладачів. Навчально-допоміжний персонал складається з 3 лаборантів.

Навчальна робота

Кафедра проводить значну навчально-просвітницьку роботу: проводить засідання школи-семінару (двічі на рік), видає навчальні матеріали (у тому числі для загальноосвітніх шкіл) з грифом МОНМС, надає допомогу вчителям шкіл у створенні навчальних програм. Викладачі кафедри рецензують матеріали згідно з запитами вчителів. Допомога також надається за результатами участі у семінарах, що проводить Ґете-Інститут.

Навчальна робота кафедри зосереджена, в основному, на викладанні німецької та французької мов на факультетах університету, де вона викладається не як фах. На факультеті іноземних мов викладається кафедрою лише німецька мова як третя іноземна.

Посилення інтересу до вивчення іноземних мов відбулося завдяки договорам про співпрацю Харківського Університету з університетами Німеччини та Франції. Створено групи поглибленого вивчення іноземних мов, завданням яких є підготовка студентів до спілкування у цих країнах під час навчання.

Наукова робота

Велика увага приділялася і приділяється науковій роботі. Всі молоді викладачі кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями як здобувачі. У 2007 році відбувся захист кандидатської дисертації Шумською О. М., а у 2008 році - Бєлозьоровою О. М. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію Гридасова О. І.

Галузі досліджень: проблеми мовленнєвої підготовки; лінгвістичні проблеми міжкультурної комунікації; дослідження термінолексики; семантичні та когнітивні проблеми мови реклами; прагматичні особливості натяку як дискурсивної імплікатури; лексико-семантичні і когнітивні аспекти дієслів стану; мовні засоби метафоризації художнього тексту (на матеріалі сучасного німецького роману); проблеми рецептивної критики.

Викладачами кафедри готуються наукові статті за наведеною тематикою для друку у міжнародних зарубіжних фахових журналах, у міжнародно-визнаних вітчизняних журналах, у Вісниках вищих навчальних закладів чи наукових установ, що визнані ВАК України як фахові видання. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних та українських конференціях з доповідями, тези яких друкуються. Викладачі кафедри мають постійні наукові зв’язки з колегами із навчальних закладів Харкова, України, зарубіжних країн, зокрема з університету Фрідріха-Александера (м. Ерланген-Нюрнберг), беруть участь у наукових заходах та інших контактах з цими вищими навчальними закладами.

Корисні посилання