Німецької філології та перекладу

Історія кафедри

Кафедра німецької філології і перекладу (у минулому кафедра німецької філології) створена у 1960 році й здійснює підготовку за фахом „філолог: викладач / перекладач німецької та англійської мов”. Випускники кафедри з успіхом працюють в різних галузях науки, освіти, економіки. Серед них – колишній консул України в Баварії Г.Ф. Хоружий, секретар посольства України в Ізраїлі О.Г.Павлов, завідувач міжнародним відділом міськради І.І. Нємічев, співробітник міжнародного відділу міськради В.М. Кучерявий, директор Будинку Нюрнберга А.І. Мозговий, віце-президент Асоціації германістів України Ю.Г.Перлина, академік АН ВШ України С.Н.Денисенко (Львів), поети та перекладачі Марія Култаєва, Олександра Ковальова, Микола Лупоносов, Олеся Омельченко, а також директори шкіл міста, працівники вузів та багато інших.

Кадровий склад

Якісну підготовку фахівців на кафедрі забезпечує високий рівень викладання німецької мови. Кафедра забезпечена висококваліфікованими кадрами. Тут працюють 11 штатних кандидатів наук, доцентів (Данильченко Дмитро Олександрович, Криворучко Сергій Іванович, Бабич Олена Миколаївна, Карпусенко Наталія Вікторівна, Малая Олеся Юріївна, Кривенко Віктор Петрович, Криворучко Світлана Костянтинівна, Мірошниченко Марина Юріївна, Оніщенко Наталя Анатоліївна, Сотникова Світлана Іванівна, Чучко Юрій Костянтинович), 2 штатних доктори наук (Безугла Лілія Ростиславівна, Донець Павло Миколайович), 2 доктори наук, професори за сумісництвом (Говердовський Владислав Іванович, Піхтовнікова Лідія Сергіївна), 11 старших викладачів та 14 викладачів.

Наукова діяльність

Наукова діяльність на кафедрі здійснюється за напрямами:

  • дискурсивні категорії імплікації, перлокутивного ефекту, нещирості,
  • лінгвосинергетичний та концептуальний підхід до дослідження текстів малих форм (байка, казка, афоризм),
  • особливості перекладу граматичних явищ.

За останній час молоді викладачі значно активізували науково-дослідницьку роботу. Про це свідчать регулярні захисти кандидатських дисертацій (за останні 2 роки це Бабич О.М., Криворучко С.І., Карпусенко Н.В.) виступи з доповідями на наукових конференціях різного рівня, публікація великої кількості статей. На кафедрі 3 очних аспіранти, над кандидатськими дисертаціями працюють всі молоді викладачі (Євтушенко В.М., Абросимова О.В., Говоруха Н.В., Булгакова М.Ю., Панченко І.М., Кононова О.Л.) Науковці кафедри є членами спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій: К 64.051.16 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (10.02.04 – германські мови) – проф.. Говердовський В.І., проф.. Піхтовнікова Л.С., проф.. Безугла Л.Р. доц.. Оніщенко Н.А., доц.. Кривенко В.П.; проф. Безугла Л.Р. – член спеціалізованої вченої ради К67.051.05 у Херсонському державному університеті. Проф. Безугла Л.Р. – відповідальний секретар Вісника ХНУ імені В.Н. Каразіна (Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов); проф.. Говердовський В.І., Піхтовнікова Л.С. – члени редколегії Вісника ХНУ імені В.Н. Каразіна (Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов); Оніщенко Н.А. – відповідальний редактор збірника студентських наукових робіт. Лекції для аспірантів та здобувачів (спеціальність 10.02.04 – германські мови) проводять проф. Безугла Л.Р., проф. Піхтовнікова Л.С., проф. Говердовський В.І., доц. Оніщенко Н.А., доц. Кривенко В.П.

Навчальна робота

Кафедра німецької філології і перекладу забезпечує підготовку фахівців з німецької мови і літератури, викладачів та перекладачів. За 4 роки навчання студент отримує базову вищу освіту за спеціальністю “мова та література (німецька)” та одержує диплом бакалавра філології. Навчання проводиться за денною та заочною формами. По закінченні п’ятирічного курсу навчання випускники отримують повну вищу освіту за спеціальністю «мова та література», «переклад», одержують диплом магістра або спеціаліста та кваліфікацію «філолог, викладач німецької мови та літератури, англійської мови, перекладач». Отримання ступеня магістра або спеціаліста здійснюється також за заочною формою. У 2008-2009 навчальному році на базі кафедри німецької філології і перекладу було також відкрито спеціальність “китайська мова”.

Корисні посилання