Англійської мови

Історія кафедри

Кафедра англійської мови була заснована у 1961 році. Ще у 1954 році кафедра існувала в складі англійської, французької та німецької кафедр. З 1964 року кафедра має три секції: гуманітарну, природничу та технічну.

Штат кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 8 доцентів (Чорновол-Ткаченко Ольга Олександрівна, Ужик Валентина Олексіївна, Липко Зоя Миколаївна, Ткаля Ірина Анатоліївна, Сердюк Вікторія Миколаївна, Котова Ганна Володимирівна, Савченко Наталія Миколаївна, Бевз Надія Вікторівна), 40 викладачів та 4 лаборанти.

Наукова діяльність

«Англійська мова для особливих цілей» викладається приблизно 4000 студентів з 17 факультетів і 200 аспірантів та пошукачів. Викладачі розробляють велику кількість оригінальних підручників та інших методичних матеріалів для нових спеціальностей з психології, філософії, соціології, екології, правознавства тощо. Велика увага приділяється науковій роботі. Всі викладачі працюють у різних сферах, таких як: лексикологія, гендерні дослідження, психологія, педагогіка, сугестологія тощо. На кафедрі проводяться:

 • Наукові конференції:
  • Міжвузівська студентська наукова конференція Academic and Scientific Challenges in the XXst Century,
  • II Міжнародна конференціа «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ».
 • Навчально-методичні семінари за темами:
  • «Посилення мотивації при вивченні іноземної мови»,
  • «Использование игровых ситуаций как способ повышения эффективности изучения английского язика»,
  • «Трудности перевода компьютерной лексики при изучении английского язика»,
  • «Прецендентные имена как один из аспектов изучения английского язика»,
  • «Межкультурная коммуникация при преподавании иностранного язика»,
  • «Воспитание толерантности на занятиях английского языка»,
  • «Особливості недовільного запам’ятовування при навчанні англійської мови студентів немовних факультетів».
 • Відкриті заняття.
 • Студентські конференції та олімпіади.

Навчальна робота

На кафедрі працюють 2 семінари, які допомагають викладачам вдосконалювати свою майстерність: науково-методичний семінар та «Семінар молодого викладача». Студенти залучаються до позакласної діяльності з англійської мови, а саме: олімпіади, конкурси, конференції, концерти.

Корисні посилання