Перекладознавства імені Миколи Лукаша

Кафедра створена у 1972 році під назвою «кафедра перекладу та англійської мови» і була перейменована у 2007 році. За свою майже 40-річну історію кафедра виховала блискучу плеяду спеціалістів. Далеко за межами університету відомі імена фахівців, що стояли біля витоків перекладацької школи, яка виховала сотні професіоналів цього складного мистецтва. Перекладач на Нюрнберзькому процесі Л. С. Грінберг, майстер художнього перекладу Л. М. Прудников, професори А.Г. Дородних, Л. М. Черноватий, І. С. Шевченко, А. П. Мартинюк заклали міцне наукове та творче підґрунтя й продовжують подальший розвиток кафедри. Знаменита перекладацька студія під керівництвом відомої української письменниці й перекладачки І. В. Гаврильченко дала путівку в життя багатьом майстрам художнього слова. Студія продовжує свою роботу під керівництвом відомого перекладача художньої літератури, доцента кафедри О. А. Кальниченко.

Кадровий потенціал

Кафедра забезпечена кадрами найвищої кваліфікації: на 14,05 ставках працюють 2 доктори (Черноватий Л. М., Мартинюк А. П.) і 9 кандидатів наук та доцентів (Фролова І. Є., Ребрій О. В., Кальниченко О. А., Ковальчук Н. М., Ганічева Т. В., Лукьянова Т. Г, Каминін І. М., Осінська М. С., Малишенко А.О.). Доц. Фролова І. Є. закінчує роботу над докторською дисертацію. Викладачі Червінко Є. О. та Тіліга А. Ю. навчаються в аспірантурі; викладач Богуславська Л. А. працює над дисертацією в статусі здобувача.

Навчальна робота

Кафедра проводить підготовку за напрямом «Філологія», спеціальностями «Переклад» та «Іноземна мова та література», забезпечуючи курси теорії, історії й методики навчання перекладу, практики перекладу з англійської та на англійську мову на усіх відділеннях факультету, порівняльні курси лексикології, граматики й стилістики, спеціальні курси з редагування перекладів, реферативного та анотативного перекладу, перекладу патентної літератури тощо. Провідні науковці кафедри забезпечують також навчання аспірантів, проводячи заняття з ними та виступаючи науковими керівниками дисертацій.

Наукова діяльність

Кафедра має значний науковий потенціал. Дослідження проводяться на двох напрямах:

  • перекладознавство й методика навчання перекладу;
  • регулятивна лінгвістика.

Дослідження в межах першого напряму, який очолюють проф. Л. М. Черноватий та доц. О. В. Ребрій, зорієнтовані на проблеми сучасного перекладознавства, зокрема, художнього та галузевого перекладу, та їх врахування у процесі формування перекладацької компетенції. Зміст згаданих досліджень висвітлюється у наукових публікаціях, кількість яких за останні п’ять років перевищила 100, а їх результати реалізовано при розробці навчально-методичних матеріалів для підготовки майбутніх перекладачів (4 підручники та 8 посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), які використовуються і в інших українських центрах навчання перекладу. За першим напрямом захищені 5 дисертацій під керівництвом проф. Л. М. Черноватого. В межах другого напряму, який очолює проф. А. П. Мартинюк, формується наукова школа регулятивної лінгвістики, що проводить фундаментальні дослідження з германської філології у таких галузях, як когнітивна лінгвістика, дискурсологія, лінгвокультурологія, гендерна лінгвістика. У центрі уваги представників школи – роль мовного знака в регуляції соціальної поведінки індивідів як членів лінгвокультурних соціумів. Школа налічує двадцять одного кандидата наук, дванадцять з яких захистили дисертації під керівництвом проф. А. П. Мартинюк, сім – під керівництвом доц. Фролової І. Є. та два – під керівництвом доц. Ребрія О.В. Доц. Фролова І. Є. після опублікування монографії «Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі» розробляє в межах школи новий напрям «Комунікативно-функціональні студії дискурсу». Результати досліджень оприлюднені у понад 140 наукових публікаціях.

 

Корисні посилання