Конституційне право Європейського Союзу

 

Структурний підрозділ, на базі якого реалізується проєкт:
Координатор проєкту: Воронов М. М.
Сайт проєкту: http://law.karazin.ua/konstitutsiyne-pravo-Es-2022-2024-rr
Напрям програми ЄС Еразмус+: Жан Моне (Модуль Жан Моне)
Номер проєкту: № 101047498
Період реалізації проєкту: 1 березня 2022 року – 1 березня 2025 року
Координатор: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
Бюджет проєкту: 30 000 €

Короткий опис проєкту:

Концепція дисципліни базується на розумінні права ЄС як особливої системи права, відмінної як від міжнародного права, так і від національних правових систем держав-учасниць. В основу дисципліни покладено тезу про те, що становлення права ЄС як автономної наднаціональної правової системи передбачає не лише накопичення та інтеграцію відповідних нормативних актів, а й поступову його диференціацію з виділенням певних галузей та інститутів. Конституційне право посідає провідну роль у правовій системі ЄС, як і в національних правових системах, оскільки це зумовлено насамперед його предметом правового регулювання.

Ядро предмета конституційного права ЄС становлять два блоки суспільних відносин: а) відносини, що визначають інституційну та функціональну організацію публічної влади в ЄС; б) відносини, що характеризують основу правового статусу особи в ЄС.

Ці базові політико-правові відносини виступають як матриця, яка визначає формування та розвиток відповідних базових інститутів конституційного права ЄС.

Корисні посилання