Інструменти екологічної політики ЄС — INENCY

Структурний підрозділ, на базі якого реалізується проєкт: ННІ екології
Координатор проєкту: Уткіна К. І.
Сайт проєкту: https://ecology.karazin.ua/mizhnarodna-dijalnist/inency/
Напрям програми ЄС Еразмус+: Жана Моне (модуль Жан Моне)
Номер проєкту: 587868-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE
Період реалізації проєкту: 1 вересня 2017 року – 31 серпня 2020 року
Координатор: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
Бюджет проєкту: 29,988,00 €

Короткий опис проєкту:

Значна і швидкозростаюча частина екологічної політики України розробляється на основі досвіду ЄС. Незважаючи на те, що екологічний політичний пакет ЄС є одним із найсильніших у світі, він працює лише за умови його повного впровадження та дотримання, і для цього, особливо при його використанні за межами ЄС, важливим є глибоке розуміння контексту політики та інструментів політики ЄС. Ця проблема явно не визнана національними кваліфікаційними системами в Україні, і вона не розглядається навчальними програмами для більшості ЗВО, що забезпечують вищу освіту в галузі довкілля.

Тому загальною метою INENCY є розроблення та розповсюдження модуля, зосередженого на прогалинах в освітньому забезпеченні стосовно інструментів політики ЄС у галузі навколишнього середовища та сталого розвитку.

Корисні посилання