Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація / BeSustainAble

Структурний підрозділ, на базі якого реалізується проєкт: факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Координатор проєкту: Страпчук С. І.
Сайт проєкту:
Напрям програми ЄС Еразмус+: Жан Моне (модуль Жан Моне)
Номер проєкту: № 101085651
Період реалізації: жовтень 2022 року – вересень 2025 року
Координатор: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
Бюджет проєкту: 30 000 €

Короткий опис проєкту:

Мета проєкту: розширити та поглибити уявлення про сталі бізнес-моделі, які є екологічно безпечними, технічно відповідними, економічно життєздатними та соціально прийнятними, а також такими, що сприяють досягненню більшості Цілей сталого розвитку. Для досягнення мети планується впровадження в освітній процес навчальної дисципліни Сталі бізнес-моделі, проведення курсу на факультеті із залученням лекторів-партнерів зарубіжних університетів, запис відеолекцій для розміщення на платформі масових онлайн-курсів, проведення міжнародних літніх шкіл, конференцій й інших заходів.

Корисні посилання