Академічна протидія гібридним загрозам / WARN

warn_1

Сайт проєкту: https://warn-erasmus.eu/
Координатор: Університет Ювяскюля, Фінляндія
Напрям програми ЄС Еразмус+: Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти
Номер проєкту: 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP
Період реалізації проєкту: 15 листопада 2019 – 14 листопада 2023 рр.
Загальний бюджет проєкту: 721 065,00 €
Структурний підрозділ, на базі якого реалізується проєкт: ННІ «Інститут державного управління»
Менеджер проєкту в Каразінському університеті: Дмитро Карамишев

Короткий опис проєкту:

Проєкт передбачає формування міжгалузевого партнерського академічного середовища — спільноти WARN з протидії гібридним загрозам, з метою спільного партнерства академічних структур та інших стейкхолдерів задля забезпечення комплексної безпеки та підвищення громадської стійкості до гібридних загроз в Україні. Реалізація проєкту дозволить сформувати компетентності та навички для комплексної безпеки та протидії гібридним загрозам, а також запровадити превентивне навчання та підготовку громадян як агентів захисту та позитивних змін для загальнонаціонального поширення знань та навичок комплексної безпеки та протидії гібридним загрозам.

Оновлений зміст та інноваційні методи навчання будуть використовуватися у національній системі вищої освіти та освіті протягом життя. Сформована за результатами проєкту міжнародна академічна спільнота буде сприяти розвитку та імплементації навчально-методичного і наукового змісту, а також його поширенню в публічній сфері, у владних інституціях, а також серед громадськості.

Пріоритети проєкту відповідають Стратегії національної безпеки України та Європейським спільним принципам протидії гібридним загрозам, зростанню уваги до сфер, критичних з точки зору питань безпеки та підготовки до ери гібридних загроз. 

Партнери проєкту:

 1. Університет Ювяскюля, Фінляндія — координатор;
 2. Вища інженерна школа (EPAM-EPMI), Франція;
 3. Університет Коімбри, Португалія;
 4. Тартуський університет, Естонія;
 5. Міністерство освіти і науки України;
 6. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна;
 7. Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна;
 8. Український католицький університет, Україна;
 9. Державний університет інфраструктури та технологій, Україна;
 10. Національний університет «Острозька академія», Україна;
 11. Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв, Україна;
 12. Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», Горлівський інститут іноземних мов, Україна;
 13. Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая (Україна).
Корисні посилання