Моделювання систем і технологій

Кафедра моделювання систем і технологій почала формування на базі професорсько-викладацьких кадрів механіко-математичного і фізико-технічного факультетів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна наприкінці 1999 року. 7 вересня 2001 року кафедра увійшла до складу факультету комп’ютерних наук.

До складу кафедри входять 4 професори, 4 доценти та 2 викладачі. Завідувач кафедри — доктор технічних наук, професор М. В. Ткачук.

Основні напрямки освітньої та наукової діяльності кафедри це: розвиток нових методів і алгоритмів, розробка, створення, тестування, верифікація програмних продуктів і комп’ютерних систем для вирішення актуальних завдань, пов’язаних з високотехнологічними галузями промисловості в мікроелектроніці, медицині, хімії та біології, виробництві нових матеріалів, процесах знезаражування харчових продуктів, перероблення відходів тощо.

Корисні посилання