Теоретичної і прикладної системотехніки

Кафедру теоретичної та прикладної системотехніки створено у 2005 році та входить до складу факультету комп’ютерних наук Інституту високих технологій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

До складу кафедри входять 4 професори та 3 доценти. Завідувач кафедри — доктор технічних наук, доцент Сергій Ігорьович Шматков.

Головним напрямком роботи кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців для проєктування, розробки та технічного обслуговування систем управління складними радіоелектронними й телекомунікаційними комп’ютеризованими комплексами.

Напрями навчання

Кафедра забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців в області розробки, управління та експлуатації складних комп’ютеризованих систем управління за спеціалізаціями: комп’ютерні системи управління складними радіоелектронними комплексами; комп’ютерні системи управління складними телекомунікаційними системами.

Базові дисципліни підготовки

До базових дисциплін підготовки відносяться дисципліни фізико-математичного та гуманітарного профілів, цикл дисциплін з інформаційних та телекомунікаційних технологій, алгоритмічні мови та програмування, цикл дисциплін системотехнічного профілю.

Дисципліни спеціальної підготовки

Особливістю спеціальної підготовки є те, що конкретна сукупність спеціальних дисциплін визначається виходячи з обраної студентом спеціалізації. Основними спецкурсами є:

  • комп'ютеризовані системи управління складними радіоелектронними та телекомунікаційними комплексами;
  • основи теорії обробки й передачі інформації;
  • основи проєктування систем управління складними радіоелектронними та телекомунікаційними комплексами.
Корисні посилання