Штучного інтелекту та програмного забезпечення

Метою кафедри є систематична підготовка студентів у сфері освоєння та розробки математичних та логічних методів опису програм, алгоритмів і моделей з елементами сучасних інформаційних технологій і систем штучного інтелекту для вирішення завдань в різних предметних галузях.

Співробітники кафедри читають лекції та проводять лабораторні роботи зі студентами з восьми курсів програмного та апаратного забезпечення: «Архітектура комп’ютерів», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Системне програмування та операційні системи», «Системний аналіз в розробці програмного забезпечення», «Організація баз даних та знань», «Мови прикладного програмування», «СУБД для комп’ютерних мереж», «Числові методи», «Математичні методи дослідження операцій».

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений 3 професорами, 5 доцентами і 2 викладачами. Завідувач кафедри — доктор фізико-математичних наук, професор Володимир Михайлович Куклін.

Інформаційні технології та штучний інтелект представлені шістьма курсами з відпрацюванням практичних навичок. Це, зокрема, «Теорія експертних систем», «Організація експертних систем», «Розробка нейронних мереж», «Комп’ютерне моделювання стохастичних та нестаціонарних процесів».

Корисні посилання