Зоології та екології тварин

Власний сайт

Історія

Кафедра зоології та екології тварин має довгу історію, що починається у 1804 році зі створення кафедри природничої історії та ботаніки. Тоді перші лекції з зоології, разом із лекціями з мінералогії та ботаніки, почав читати професор Ф. О. Делявінь. Окремо у 1807 році було засновано Натуральний кабінет (Зоологічний музей), який у різні часи очолювали професори І. А. Криницький та І. О. Калениченко. Кафедра природничої історії та Натуральний кабінет стали фундаментом для створення у 1835 році кафедри зоології на фізико-математичному відділенні філософського факультету. Тоді її очолив І. А. Криницький (член Московського товариства дослідників природи, Йєнського мінералогічного товариства та член-кореспондент Гейдельберзького товариства дослідників природи). У 1845 році кафедру очолив А. В. Чернай, водночас декан фізико-математичного факультету. Перед тим він пройшов стажування в наукових закладах Берліна, Парижа, Лейдена, Відня та Лондона. Професор Чернай почав викладати загальну та спеціальну зоологію, порівняльну анатомію, ембріологію, гістологію, фізіологію. У 1862–1864 роках він був вчителем майбутнього Нобелевського лауреата І. І. Мечнікова. Під час навчання в Харківському університеті Мечніков надрукував кілька робіт з біології інфузорій та червів. За термін існування кафедри її очолювали видатні вчені, що залишили помітний слід в історії фауністичних досліджень країни та світу, в тому числі О. Ф. Брандт, П. Т. Степанов, О. М. Нікольський, П. П. Сушкін, М. М. Фадєєв, М. М. Сомов, В. В. Станчинський, І. Б. Волчанецький, Є. А. Шульц, М. І. Калабухов, Е. Ю. Уманський, Є. І. Лукін, В. П. Кудокоцев, Г. Л. Шкорбатов, О. П. Крапивний. У різні часи співробітники кафедри здійснили експедиції Україною, до Молдови, Поволжя, Зауралля, Кавказу, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Тян-Шаню, Камчатки, Білого, Баренцева, Карського морів, о. Сахалін, Заполяр’я, Антарктики. Доцент А. Ю. Утєвський відзначений почесною медаллю «10 років України в Антарктиці», почесними грамотами НАН України та МОН України.

Абітурієнту

Зараз на кафедрі активно дослідження з таких напрямків: систематика та біорізноманіття тварин, паразитологія, гідробіологія, ентомологія, теріологія, орнітологія, герпетологія, екологія, морська біологія Арктики та Антарктики. На кафедрі діють декілька наукових лабораторій: екології водних організмів, морфології безхребетних, систематики безхребетних, ентомології та арахнології; лабораторії іхтіології, герпетології, орнітології, теріології. Розроблені та викладаються курси «Консерваційна біологія», «Філогенетика: еволюційна історія», «Гідробіологія та океанологія». Співробітники кафедри брали участь в експедиціях в Арктику та Антарктику, Камчатку, Сахалін, Дагестан, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. На кафедрі створено фондові наукові колекції — паразитологічну, ентомологічну, іхтіологічну, арахнологічну, фонотеку птахів Північно-Східної України. Кафедра зоології та екології тварин є одним з засновників Центру підводних досліджень. На базі кафедри було проведено міжнародну конференцію «International Polar Year in Ukraine: results and horizons-IAC2009».

Кафедра готує бакалаврів та магістрів біології за спеціалізацією «зоологія та екологія тварин» (денна та заочна форма навчання). Випускники кафедри викладають біологічні дисципліни в середніх та вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, працюють на інженерних на наукових посадах в закладах НАН України, АМН України, НА аграрних наук, заповідниках, національних природних парках, у державних природоохоронних установах, громадських організаціях тощо.

Наука

Отримали свій подальший розвиток основні наукові напрями кафедри: теріологічний — популяційна та репродуктивна біологія, екологія бабаків; орнітологічний — динаміка видового складу та структурних показників орнітофауни, вдосконалення мережі природно-заповідних територій; герпетологічний — популяційна та репродуктивна біологія ропух та жаб Харківської області; іхтіологічний; біорізноманіття Арктики та Антарктики; систематика, філогенія та біологія п’явок з використанням методів молекулярно-генетичного аналізу; паразитологія ракоподібних та біологія медичних п’явок, паразитологія; ентомологічний — фауна скрипунів України. Кафедра здійснює дослідження філогенії, екології та медичного використання медичних п’явок; таксономії і екології безхребетних тварин континентальних водойм Європи та неортодоксального видоутворення на прикладі амфібій.

Щороку співробітники кафедри публікують понад 40 статей та тез, зокрема, за кордоном та у співавторстві зі студентами.

Кафедра взяла участь в організації Міжнародних Антарктичних конференцій (International Antarctic Conference — IAC) «Україна в Антарктиці — національні пріоритети і глобальна інтеграція», “International Polar Year in Ukraine: results and horizons”, V міжнародної конференції Українського герпетологічного товариства, відкритої лекції-семінару професора П. Тронтеля (Словенія), відкритої лекції з Лабаном та Мерсьє (Франція).

Кадри

На кафедрі працює 11 викладачів, зокрема — 2 доктори наук та 6 кандидатів наук.

Навчальний процес

Викладачі кафедри читають нормативні курси для студентів 1–3 курсів біологічного факультету — «Зоологія безхребетних тварин», «Зоологія хребетних тварин», «Біоекологія» та нормативні курси «Біологія тварин» і «Біоекологія та екологія людини» для студентів спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)».

Спеціальні курси для підготовки бакалаврів за спеціалізацію зоологія та екологія тварин: С/к «Польові та ГІС-методи у зоології та екології тварин», «Екологія та систематика птахів», «Іхтіологія та герпетологія», «Загальна та прикладна ентомологія», «Екологія та систематика ссавців», «Методи молекулярної екології», «Зоокультура», «Паразитологія та філогенетична систематика безхребетних», Спецпрактикуми: «Анатомічна, мікроскопічна та гістологічна техніка в зоології», «Біостатистичний аналіз даних в зоології та екології», «Загальна та прикладна ентомологія», «Паразитологія та філогенетична систематика безхребетних»

Спецкурси для магістрів: «Природоохоронна справа», «Сучасні проблеми біології», «Зоогеографія», «Молекулярна еволюція», «Популяційна біологія», «Консерваційна біологія», «Полярна біологія», «Прикладна біологія». Спецпрактикуми «Екологія членистоногих», «Моделювання складних систем у біології»

 

Корисні посилання