Молекулярної біології та біотехнології

Власний сайт

Історія

Кафедру молекулярної біології та біотехнології було створено у 2006 році. З моменту створення кафедру очолює професор А. І. Божков Підготовка фахівців ведеться із залученням співробітників і оснащення Інституту біології університету.

Абітурієнту

Кафедра готує бакалаврів та магістрів біології за спеціалізацією «Молекулярна біологія та біотехнологія» за очною та заочною формою навчання. На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю «Біотехнологія». Щороку на кафедрі навчаються 2–3 аспіранти.

Наука

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: вікова молекулярна біологія і біохімія, біотехнологія (зокрема біотехнологія дріжджів та одноклітинних водоростей), цитоекологія (клітинні аспекти відповіді на дію стресових чинників) та теоретична молекулярна біологія.

Співробітники кафедри щороку публікують близько 20 статей, зокрема за кордоном, видають підручники, беруть активну участь у міжнародних конференціях, також вони взяли участь в організації Міжнародного симпозіуму «Биологические механизмы старения».

Кадри

На кафедрі працюють 6 викладачів, зокрема 3 доктори наук та 2 кандидати наук

Навчальний процес

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів: «Молекулярна біологія», «Основи біотехнології», «Загальна цитологія і гістологія», «Анатомія людини» для студентів біологічного факультету і нормативний курс «Антропологія» для студентів факультету психології.

Спеціальні курси для бакалаврів: «Організація геному про- та еукаріот», «Процеси і апарати біотехнологічних виробництв», «Молекулярна біологія клітини», «Конструювання і використання біосенсорів», «Контроль та управління біотехнологічними процесами», «Інженерна і комп’ютерна графіка», «Біотехнологія мікроводоростей», «Економіка та організація біотехнологічних виробництв», «Клітинна технологія», «Безпека життєдіяльності та охорона праці». Спецпрактикуми: «Культивування і молекулярно-біологічні характеристики об’єктів біотехнології», «Аналіз активності транскрипції генів», «Основи генетичної інженерії», «Молекулярна діагностика».

 

Корисні посилання