Спеціалізовані вчені ради

Шифр
Голова, заступник голови, учений секретар
Телефон
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій
Дата наказу про затвердження
Термін повноважень
1
Д 64.051.01 Тютюнникова Світлана Володимирівна — голова
Кім Матвій Миколайович — заступник голови
Соболєв Володимир Михайлович — учений секретар
707-55-50
707-53-31
Економічні науки:
08.00.01 — економічна теорія та історія економічної думки
28.12.2017
№ 1714
До 28.12.2020
2
Д 64.051.02 Шульга Сергій Миколайович — голова
Чорногор Леонід Феоктистович — заступник голови
Аркуша Юрій Васильович — учений секретар
707-54-62
707-55-61
705-12-60
707-52-19
Фізико-математичні науки:
01.03.02 — астрофізика, радіоастрономія
01.04.01 — фізика приладів, елементів і систем
01.04.03 — радіофізика
15.03.2019
№ 358
До 31.12.2020
3
Д 64.051.03 Шкуратов Юрій Григорович — голова
Пойда Володимир Павлович — заступник голови
Шурінова Олена Володимирівна — учений секретар
707-55-37
700-53-70
707-52-58
707-55-94
707-53-21
Фізико-математичні науки:
01.04.05 — оптика, лазерна фізика;
01.04.07 — фізика твердого тіла;
01.04.11 — магнетизм
15.11.2019
№ 1428
До 31.12.2020
4
Д 64.051.09 Жолткевич Григорій Миколайович — голова;
Шматков Сергій Ігорович — заступник голови;
Толстолузька Олена Геннадіївна — учений секретар
707-53-25
707-50-22
707-50-22
Технічні науки:
05.13.06 — «Інформаційні технології»
01.05.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
04.04.2018
№ 326
До 31.12.2020
5
Д 64.051.12 Гірка Ігор Олександрович — голова
Литовченко Сергій Володимирович
 — заступник голови
Гах Андрій Генадійович — учений секретар
706-33-35
707-51-02
335-15-63
335-35-29
Фізико-математичні науки:
01.04.08 — фізика плазми
01.04.16 — фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
07.11.2018
№ 1218
До 31.12.2020
6
Д 64.051.13 Катрич Віктор Олександрович — голова
Горбенко Галина Петрівна — заступник голови
Берест Володимир Петрович — учений секретар
707-51-69;
705-12-61;
707-55-76
Фізико-математичні науки:
03.00.02 — біофізика
11.07.2019
№ 975
До 31.12.2020
7
Д 64.051.14 Дорошенко Андрій Олегович — голова
Мчедлов-Петросян Микола Отарович — заступник голови
Кириченко Олександр Васильович — учений секретар
707-53-35
7075266;
7075445
Хімічні науки:
02.00.03 — органічна хімія
02.00.04 — фізична хімія
11.07.2019
№ 975
До 31.12.2020
8
Д64.051.15 Бакіров Віль Савбанович — голова
Хижняк Лариса Михайлівна — заступник голови
Шеремет Ірина Іванівна — учений секретар
705-12-47
707-52-55
705-15-66
707-52-37
707-54-05
Соціологічні науки:
22.00.01 — теорія та історія соціології
22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології
15.11.2019
№ 1428
До 31.12.2020
9
Д64.051.22 Фісун Олександр Анатолійович — голова
Шаповаленко Марина Володимирівна — заступник голови
Целуйко Вячеслав Олександрович — учений секретар
707-51-63 Політичні науки:
23.00.01 — теорія та історія політичної науки
23.00.02 — політичні інститути та процеси
04.03.2020
№ 387
До 31.12.2020
10
Д 64.051.27 Шевченко Ірина Семенівна — голова
Ребрій Олександр Володимирович — заступник голови
Морозова Ірина Ігорівна — учений секретар
707-51-44;
707-55-86;
707-55-04;
707-55-04
Філологічні науки:
10.02.04 — германські мови
10.02.16 — перекладознавство
24.10.2017
№ 1413
До 24.10.2020
11
Д 64.051.28 Навроцький Олексій Олексійович — голова
Кагановська Тетяна Євгенівна — заступник голови
Устименко Олена Анатоліївна — учений секретар
707-50-65;
705-24-99;
Юридичні науки:
12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
18.12.2018
№ 1412
До 31.12.2020
12
Д 64.051.29 Потій Олександр Володимирович — голова
Олійников Роман Васильович — заступник голови
Колованова Євгенія Павлівна — учений секретар
705-42-46; Технічні науки:
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти;
05.13.21 — системи захисту інформації
16.07.2018
№ 775
До 31.12.2020
13
Д64.051.33 Цівенко Олексій Іванович — голова;
Белозьоров Ігор Вікторович — заступник голови;
Лядова Тетяна Іванівна — учений секретар
707-54-50 Медичні науки:
14.01.02 — внутрішні хвороби;
14.01.03 — хірургія
14.03.08 — імунологія та алергологія
15.11.2019
№ 1428
До 31.12.2020
14
К64.051.04 Максименко Надія Василівна — голова;
Крайнюков Олексій Миколайович — заступник голови;
Тітенко Ганна Валеріївна — учений секретар
707-56-36
707-53-86
Географічні науки:
11.00.11 — конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
04.03.2020
№ 387
До 31.12.2020
15
К 64.051.11 Коробов Валерій Іванович — голова;
Гордевський Вячеслав Дмитрович — заступник голови;
Ігнатович Світлана Юріївна — учений секретар
707-52-40;
707-51-35
Фізико-математичні науки:
01.01.01 — математичний аналіз
01.01.02 — диференціальні рівняння
01.01.03 — математична фізика
01.02.05 — механіка рідини, газу та плазми
24.10.2017
№ 1413
До 24.10.2020
16
К 64.051.23 Нємець Людмила Миколаївна — голова
Сегіда Катерина Юріївна — заступник голови
Ключко Людмила Василівна — учений секретар
707-54-86
707-52-74
707-51-12
Географічні науки:
11.00.02 — економічна та соціальна географія
15.03.2019
№ 358
До 31.12.2020
17
К 64.051.30 Головко Олександр Миколайович — голова
Житний Олександр Олександрович — заступник голови
Передерій Олександр Сергійович — учений секретар
705-08-93
705-09-98
Юридичні науки:
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
28.12.2019
№ 1643
До 31.12.2020
18
К64.051.32 Жмурко Василь Васильович — голова;
Атраментова Любов Олексіївна — заступник голови;
Утєвська Ольга Михайлівна — учений секретар
705-54-82
705-52-32
Біологічні науки:
03.00.12 — фізіологія рослин;
03.00.15 — генетика
18.12.2018
№ 1412
До 31.12.2020
Корисні посилання