Стратегія багатомовності

Стратегія багатомовності Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна

Протягом останнього десятиліття вища освіта України реструктурувалася з метою інтеграції до європейського освітнього простору відповідно до принципів студентоцентрованого навчання, забезпечення якості, доступності та інклюзії. Основою побудови європейського освітнього простору є мовні компетенції. Вони є незамінними для мобільності, співпраці та взаєморозуміння

людей, яких розділяють кордони, забезпечуючи їм ширший та різноманітніший освітній досвід.

Освіта повинна забезпечувати багатий мовний репертуар і розуміння того, які мови повинні вивчатися з якою метою. Мовна освіта має поважати спадщину рідної мови, а також готувати молодь до глобалізованого світу з англійською мовою як lingua franca.

Широкі можливості для цього надає багатомовна освіта, що збагачує міжкультурний та міжнародний досвід студентів, розширює розуміння міжнародного виміру дисциплін, які вивчають студенти, і це сприяє успішності їхнього життя в багатоманітному світі, вдалому працевлаштуванню, що є запорукою надійного професійного майбутнього.

Візія

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна стане відкритою багатомовною академічною спільнотою, яка пропонує високоякісні академічні програми, що мають міжнародне визнання, забезпечуючи володіння мовами на високому рівні для кращого працевлаштування випускників.

Цілі та завдання

1. Створити відкрите багатомовне академічне середовище, використовуючи різні мови в освітньому процесі в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та за його межами, підвищити обізнаність членів академічної спільноти про переваги багатомовності та стимулювати інтерес до вивчення іноземних мов.

1.1 Збільшити питому вагу української та англійської мови в мовному середовищі Каразінського університету як мов навчання, адміністрування та спілкування.

1.2 Зробити володіння українською мовою на рівні C1 повсякденною практикою для всього академічного та адміністративного персоналу.

1.3 Сприяти використанню різних мов (української, англійської та інших за можливості) у всіх освітніх програмах.

1.4. Популяризувати українську культуру та мову через залучення, зокрема, не українськомовних членів академічної спільноти університету, а також усіх інших до позакласних та культурних заходів, що проводяться українською мовою.

1.5 Збільшити питому вагу іноземної мови, зокрема, англійської, в нелінгвістичних освітніх програмах шляхом викладання інших предметів іноземною мовою та запровадження методології інтегрованого навчання предмета та іноземної мови (CLIL).

1.6 Використовувати українську як мову навчання для викладання 80% предметів на нелінгвістичних освітніх програмах та англійську або іншу іноземну мову для викладання 80% предметів на лінгвістичних освітніх програмах.

2. Об’єктивно вимірювати та оцінювати рівень володіння англійською мовою викладачів та студентів.

  Мовні освітні програми Гуманітарні науки з поглибленим вивченням ІМ Інші освітні програми Термін
Українська С1
(для українськомовних)
С1 С1 до 2027 року
Англійська С1 С1 В2 до 2027 року
Інша мова: німецька, французька, іспанська, італійська, польська, китайська, арабська В2 В2 В1 (німецька, французька) до 2027 року

2.1 Організувати тестування на регулярній основі (вступні, проміжні та вихідні тести) з регулярним зворотним зв’язком щодо прогресу студентів.

2.2 Запровадити сертифікацію як для викладачів, так і для студентів (українська для не українськомовних, англійська, інші іноземні мови за можливістю).

2.3 Оновити критерії оцінювання володіння мовою та використовувати належні інструменти оцінювання для ефективної оцінки рівня володіння мовою студентів.

2.4 Випускники нелінгвістичних освітніх програм до 2027 року мають володіти двома мовами: українська на рівні C1 та англійська на рівні B2.

2.5 Випускники лінгвістичних освітніх програм до 2027 року мають володіти кількома мовами: українська на рівні C1, англійська на рівні C1, інша мова на рівні B2.

3. Зменшити розрив між очікуваннями студентів щодо мови їхньої майбутньої кар’єри (англійська) та їхніми фактичними мовними компетентностями, що вони їх здобудуть до кінця навчання.

3.1 Забезпечити високоякісне мовне навчання для викладачів: українська, англійська або інша іноземна мова.

3.2 Оновити лінгвістичні та нелінгвістичні освітні програми відповідно до цілей багатомовної освіти.

3.3 Збільшити питому вагу англійської мови в освітніх програмах шляхом застосування методик інтегрованого навчання предмета та іноземної мови, а також викладання дисциплін іноземною мовою.

3.4. Збільшити використання англійської мови у науково-дослідницькій роботі та публікаціях, застосувавши для цього систему заохочення науковців.

Корисні посилання