Вищої математики та інформатики

Історія

Кафедра відкрита під час поновлення роботи Харківського університету у 1933 році. До 1986 року вона називалась кафедрою загальної математики. Першими її завідувачами були доцент П. О. Соловйов, у 1933–1941 року, і професор М. М. Марчевський, у 1943–1956 роках. У 1956 році вона була об’єднана з кафедрою вищої алгебри та теорією чисел, котрою завідував професор А. К. Сушкевич. Він продовжував завідувати об’єднаною кафедрою до 1961 року З 1961 року завідувачем кафедри став доцент О. С. Лейбін. З 1963 року знову кафедра стала окремою, і її завідувачем залишався О. С. Лейбін до 1972 року. Потім кафедрою завідували професор Д. З. Гордєвський, у 1973–1979 роках, доцент О. В. Уваров, у 1979–1995 роках Відмітимо, що професор Д. З. Гордєвський працював у 1961–1968 роках першим деканом нового механіко-математичного факультету університету, а доцент О. В. Уваров був деканом механіко-математичного факультету у 1981–1995 роках. З 1986 року кафедра загальної математики стала називатися кафедрою вищої математики та інформатики. У 1995–2007 роках завідувачем кафедри, а також деканом факультету був професор В. О. Золотарьов

Наука

Основними напрямками наукової роботи працівників кафедри є:

  • модельні представлення нелінійних несамоспряжених і неунітарних операторів та їх застосування;
  • теорія випадкових процесів, зокрема спектральні властивості випадкових процесів;
  • методи розв’язування задач математичної фізики, теорії нелінійних коливань, обернені задачі, теорія дифракції, задачі обчислювальної математики і електродинаміки;
  • геометрія многовидів та підмноговидів, гамільтонові системи із замкненими траєкторіями.

Науковці кафедри беруть участь у роботі конференцій, присвячених актуальним питанням вищезазначених галузей математики, підтримують плідні багаторічні зв’язки з провідними закордонними фахівцями-математиками (Німеччина, Ізраїль, Росія, Болгарія, Йорданія, Сирія тощо).

Кадри

Сьогодні на кафедрі працюють 13 викладачів, серед них 2 доктори фізико-математичних наук та 8 кандидатів фізико-математичних наук.

Навчальна робота

На кафедрі кожного року читається 5–8 спецкурсів, причому із них 1–3 нових.

Спеціальні курси: «Гармонічний аналіз функцій і його застосування», «Трикутні моделі операторів», «Геометрія випадкових поверхонь», «Гармонічний аналіз операторів», «Основи теорії випадкових процесів», «Ортогональні поліноми та їх застосування», «Поліноміальні нестаціонарні випадкові послідовності», «Спектральний аналіз випадкових процесів та його застосування», «Власні числа у рімановій геометрії», «Інтегральні та суматорні рівняння».

За останні 5 років кафедрою розроблено 10 підручників, навчальних посібників та методичних вказівок для вищої школи, а також підготовлено велику кількість індивідуальних залікових та контрольних завдань тощо.

 

 

Корисні посилання