Фундаментальної математики

На кафедрі фундаментальної математики (завідувач — професор Олександр Леонідович Ямпольський) дослідження йдуть в декількох напрямках: геометрія підмноговидів в групах Лі, розшарованих просторах, просторах сталої кривини, ріманових просторах, геометрія і топологія шарувань, афінна диференціальна геометрія, нелінійні задачі математичної фізики і якісна теорія нескінченновимірних динамічних систем, комплексний і опуклий аналізи, теорія субгармонійних функцій, зростання та розподіл значень цілих та мероморфних функцій, математична та статистична фізика, різні класи диференціальних рівнянь, у тому числу, нелінійні інтегро-диференціальні, із запізнюючим аргументом та у банахових просторах, аналітична теорія ймовірностей, геометрія банахових просторів, алгебра.

Корисні посилання