Теоретичної та прикладної інформатики

Історія

Кафедра теоретичної та прикладної інформатики наймолодша на факультеті, вона була заснована за рішенням вченої ради механіко-математичного факультету та вченої ради університету у червні 2004 року з метою підготовки фахівців за освітнім напрямом «Інформатика». Кафедра готує кваліфікованих фахівців у галузі теоретичної інформатики, а також фахівців з прикладної інформатики. Підготовка орієнтована як на внутрішній, так і на зовнішній ринки праці.

Навчальна робота

Навчання відбувається відповідно до національного та міжнародних освітніх стандартів у галузі інформатики та комп'ютерних наук. Студенти в процесі навчання готуються до участі у розробці програмного забезпечення на базі використання новітніх технологій у галузі програмної інженерії. На цей момент навчальний план підготовки бакалавра з інформатики включає близько 40 дисциплін. Однією з особливостей нашої підготовки є підготовка фахівців в галузі інформаційних технологій, які можуть працювати в командах з розробки великих програмних проєктів.

Кафедра повністю керує напрям підготовки «Інформатика» на механіко-математичному факультеті. Випускники отримують диплом за фахом бакалавр/спеціаліст/магістр інформатики. Крім того, студенти вивчають цикл психолого-педагогічних дисциплін, що дозволяє випускникам викладати в середніх і вищих навчальних закладах будь-якого рівня акредитації.

Наука

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • математичне моделювання та аналіз комп'ютерних систем та програмного забезпечення;
 • математичне та комп'ютерне моделювання складних систем у галузі інформатики, природничих і соціально-економічних наук та в техніці;
 • математичні та комп'ютерні моделі квантової інформатики;
 • програмна інженерія;
 • комп'ютеризовані системи навчального призначення.

За цими напрямами на кафедрі працює аспірантура за спеціальностями «математичне моделювання та обчислювальні методи», «інформаційні технології».

Наші випускники працюють у таких сферах:

 • аналіз та проєктування програмних систем;
 • наукові дослідження у галузі інформатики та інформаційних технологій;
 • менеджмент розробки програмного забезпечення.

Набір на навчання коштом державного бюджету становить 35 осіб.

Тривалість навчання:

 • за рівнем підготовки «бакалавр» (базова вища освіта) на базі середньої освіти — 4 роки;
 • рівень підготовки «спеціаліст» на базі базової вищої освіти — 1 рік;
 • рівень підготовки «магістр» на базі базової вищої освіти — 1 рік.

Таким чином, після здобуття базової вищої освіти (ступінь бакалавра), ви можете продовжити навчання за рівнем підготовки «спеціаліст» та отримати диплом спеціаліста, або за рівнем підготовки «магістр» та здобути ступінь магістра.

Кадри

На кафедрі працюють високопрофесійні викладачі, фахівці, які мають власний досвід у розробці великих програмних систем. На цей момент кафедра нараховує 12 викладачів, серед них: 1 доктор технічних наук, 2 кандидати технічних наук, 2 кандидати фізико-математичних наук, 1 кандидат економічних наук.

З метою забезпечення визнаного у світі рівня освіти члени кафедри беруть активну участь у міжнародних освітніх проєктах за європейською програмою TEMPUS TACIS, за програмами освітнього співробітництва університетів. Зокрема досягнута угода щодо спільних магістерських програм з інформатики та комп'ютерних наук з університетом Ніцци — Софії Антиполіс за фінансовою підтримкою Уряду Франції.

Нашими партнерами є:

 • університет Ніцци — Софії Антиполіс (Франція)
 • Каледонський університет в Глазго (Шотландія, Об’єднане королівство)
 • університет в Клагенфурті (Австрія)

Завідувач кафедри, професор Г. М. Жолткевич є членом робочої групи з розробки стандартів вищої освіти за напрямом підготовки «Інформатика» та членом експертної ради з комп'ютерних наук і технологій та національної безпеки Державної акредитаційної комісії МОН України.

Корисні посилання