Засідання Приймальної комісії

Засідання Приймальної комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 11 серпня 2022 року, протокол №11

Порядок денний:

  1. Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі диплома молодшого спеціаліста (денна та заочна форми навчання).
    Доповідають декани факультетів.
  2. Про хід складання індивідуальних усних співбесід вступниками, які мешкають на особливо небезпечній території та підготовку до проведення конкурсу за квотою-2.
    Доповідач: відповідальний секретар Приймальної комісії Сергій Єльцов.
  3. Про підготовку до проведення вступних випробувань та розгляду мотиваційних листів вступників з боку фахових атестаційних комісій для проведення фахових вступних випробувань, а також предметних комісій для проведення вступних випробувань до аспірантури.
    Доповідач: відповідальний секретар Приймальної комісії Сергій Єльцов.
  4. Різне.
Корисні посилання