Звернення Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна щодо державної підтримки української мови та літератури в університетах України

24 січня 2022 року
Освіта

Вчена рада Каразінського університету наголошує на тому, що українській мові належить виняткова роль у збереженні ідентичності українського народу й відродженні української культури, а її вільний розвиток і широке застосування є запорукою розвитку й зміцнення української державності в сучасних складних умовах боротьби за національний суверенітет і територіальну цілісність.

Провідні класичні університети завжди були важливими осередками українського культурно-національного відродження, стали Alma Mater для великої плеяди видатних діячів української культури, які зробили неоціненний внесок в українське мовознавство, в українську освіту й літературу. І сьогодні вони наполегливо працюють над удосконаленням наукових і освітніх програм з української мови та літератури, з української філології. Водночас ми бачимо низку нормативно-правових та інституційних перешкод у цій справі.

Вчена рада Каразінського університету, спираючись на Конституцію України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», вважає вкрай необхідним:

1. Внесення положень про державну підтримку української університетської філологічної освіти і науки до Державної програми сприяння опануванню державної мови, передбаченої ст. 5 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

2. Внесення змін до чинних нормативно-правових актів щодо створення спеціальності «Українська філологія».

3. Внесення змін до чинних нормативно-правових актів щодо внесення спеціальності «Українська філологія» до Переліку спеціальностей, яким надається особлива державна підтримка.

4. Внесення змін до чинних нормативно-правових актів щодо розширення переліку посад, кваліфікаційною вимогою для яких є ступінь бакалавра та магістра української філології.

5. Внесення змін до чинних нормативно-правових актів щодо встановлення співвідношення науково-педагогічних працівників за спеціальністю «Українська філологія» до здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра — один до семи; ступеня магістра — один до трьох з половиною.

6. Внесення змін до чинних нормативно-правових актів стосовно непоширення вимог щодо наявності публікацій, індексованих у наукометричних системах Scopus та Web of Science при формуванні спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі «Гуманітарні науки» за спеціальністю

«Українська філологія».

Вчена рада Каразінського університету щиро переконана у вашій підтримці щодо вирішення цих украй нагальних питань сприяння збереженню і подальшому розвитку української філологічної освіти і науки.

останні Новини

Архів новин
Корисні посилання