Центр колективного користування науковим обладнанням

Zetasizer Nano Series ZS (Malvern Instruments)

Призначення

Аналізатор для визначення розмірів наночастинок, інших колоїдних об’єктів, білків, для вимірювання електрокінетичного потенціалу та молекулярного аналізу методом фотонної кореляційної спектроскопії.

Основні характеристики:

Діапазон вимірювання розмірів частинок: від 0,3 нм до 5 мкм. Виміровання молекулярної маси від 9800 Da до 20 MDa.
Вимірювання електрокінетичного потенціалу для частинок розміром від 3,8 нм до 100 мкм з використанням запатентованої технології.

Приклади:

Аналіз колоїдних розчинів металів, розчинів нановуглецевих частинок, колоїдних розчинів кремнезему, інших колоїдних розчинів, розчинів білків, суспензій ліпосом фосфоліпідів, дослідження природних вод, розчинів поверхнево-активних сполук, емульсій та мікроемульсій, газових емульсій, суспензій.

Для роботи з приладами надішліть заявку на адресу:

collective.use@karazin.ua
Корисні посилання