Підвищення кваліфікації та стажування для науково-педагогічних працівників

У Каразінському університеті створено всі необхідні організаційно-правові, науково-методичні, змістові, кадрові та ресурсні засади для проходження науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти підвищення кваліфікації, зокрема й стажування.

Така робота визначена чинними нормативно-правовими документами (Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ (статті 1, 8, 10, 18, 42, 59); Закон України «Про вищу освіту» (зі змінами), підпункт 9) пункту 1 статті 57, підпункт 2) пункту 1 статті 58 та стаття 60; Закон України «Про професійний розвиток працівників» (зі змінами); Закон України «Про захист персональних даних» (зі змінами); Порядок проведення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800, зі змінами, передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»; наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 року № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації»; наказ Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року № 1341 «Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників»; лист Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2020 року № 1/9–696 «Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів»; Стратегія розвитку Каразінського університету на 2019–2025 роки, у частині післядипломної освіти, підвищення кваліфікації; Загальноуніверситетська програма «Навчання протягом життя» (Life-Long Learning), рішення Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 25 листопада 2019 року, протокол № 12; Порядок ідентифікації результатів підвищення кваліфікації працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що введено в дію рішенням Вченої ради університету від 26 лютого 2018 року, протокол № 3; Вимоги щодо отримання практичного результату за підсумками підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів і установ освіти» від 29 травня 2018 року, протокол № 6, що введені в дію наказом ректора по Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна від 31 травня 2018 р. № 0205–1/286 «Про введення в дію рішення Вченої ради»).

Терміни проходження стажування — від 1,5 до 4 місяців залежно від обраного слухачем періоду, змісту та призначення стажування.

Кількість годин і кредитів відповідно під час проходження стажування — 30 годин, 1 кредит (за оптимізованими програмами); 60 годин, 2 кредити; 90 годин, 3 кредити; 120 годин, 4 кредити; 150 годин, 5 кредитів; 180 годин, 6 кредитів.

Вартість стажування — залежно від періоду проходження, кількості годин та кредитів.

З метою проходження стажування потенційний здобувач неформальної освіти надає до центру післядипломної освіти інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Каразінського університету.

Контактні дані

Адреса: кабінет № 6–43, 6-й поверх, майдан Свободи, 4, м. Харків

Контактний телефон: +380 (57) 707-51-40 або +380 (50) 400-45-87

Email: fpo@karazin.ua

 • направлення/лист-прохання/від ректора або директора відповідного закладу освіти на ім’я ректора університету, професора Тетяни Кагановської із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові стажиста, посади, що обіймає, наукового ступеня, місця роботи (кафедра, відділ, центр, навчально-науковий інститут, факультет тощо), особистої електронної пошти, контактного мобільного номера телефона, мети направлення на стажування, термінів стажування, кількості годин та/або/кредитів, форми стажування (з відривом/без відриву від виробництва), назви відповідної кафедри та факультету (навчально-наукового інституту), де заплановано проведення стажування;
 • заяву;
 • план проведення стажування встановленої форми;
 • квитанцію про оплату таких освітніх послуг;
 • ксерокопію паспорта;
 • ксерокопію ідентифікаційного номера (або картки платника податків).

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА

м-н СВОБОДИ, 4, м. ХАРКІВ, 61022.

Одержувач: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

МФО 820172 Державна казначейська служба України

Код за ЄДРПОУ 02071205

Розрахунковий рахунок UA138201720313201003201001533

За результатами проходження стажування здобувач неформальної освіти (стажист) надає до центру післядипломної освіти у двох примірниках звіт встановленої форми та отримує свідоцтво про результати стажування встановленого зразка згідно з вимогами пункту 13 Порядку проведення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800, зі змінами у редакції від 27.12.2019 № 1133, наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації».

Контактна особа, яка відповідає за стажування: Людмила Меркулова — провідний інженер центру післядипломної освіти. 

Контактний телефон: +380 (57) 707-51-40, + 380 (57) 707-51-81.

Директор центру післядипломної освіти — Михайло Татаринов.

Контактний телефон: +380 (50) 400-45-87.

Також у Каразінському університеті для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти організовуються та проводяться такі курси підвищення кваліфікації:

 1. «Українська мова як державна в професійному спрямуванні».
 2. «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах освіти».
 3. «Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання».
 4. Програма спеціального курсу з підготовки до складання іспиту з української мови як державної.
 5. Підвищення кваліфікації співробітників територіальних центрів соціальних служб, управлінь соціального захисту населення об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення за спеціальністю 231 «Соціальна робота» за очною (денною) та заочною (дистанційною) формами навчання.
 6. Курси підвищення кваліфікації співробітників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), геріатричних пансіонатів, психіатричних інтернатів за спеціальністю 231 «Соціальна робота».
 7. Курси підвищення кваліфікації «Фінансовий аудит використання коштів державного бюджету».
 8. Курси підвищення кваліфікації «Дієтологія та оптимальне харчування».

Кількість годин на зазначених вище курсах варіюється від 15 до 180 годин відповідно до робочої освітньої програми та освітніх запитів слухачів.

На замовлення фахівців різних галузей економіки, сфери побуту, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в Каразінському університеті проводяться й інші тематичні профільні курси.

 

Корисні посилання