Підвищення кваліфікації для вчителів

Вимовляючи слово «народна просвіта», я уявляю собі галузь державного, батьківського управління, яка охоплює все, що тільки може належати до освіти добропорядних громадян, до якого б прошарку вони не належали, якої б статі та якого б віку вони не були.
Василь Каразін

Каразінський університет є одним із лідерів європейської системи вищої освіти! Він має потужну кадрову, науково-педагогічну, методичну та ресурсну бази для забезпечення освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації для педагогів закладів системи загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти, що надають загальну середню освіту!

З 2019 року освітня діяльність у сфері післядипломної освіти (з підвищення кваліфікації) в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна ліцензована Міністерством освіти і науки України (наказ від 15.05.2019 року № 509-л «Про ліцензування освітньої діяльності»).

В університеті здійснюється підвищення кваліфікації педагогічних працівників та управлінських кадрів закладів освіти за 30-ма робочими освітніми програмами (робочими освітніми напрямами). Наявні такі інституційні форми навчання (підвищення кваліфікації):

 • очна (денна);
 • очна (вечірня);
 • дистанційна та заочна;
 • змішана (очна та дистанційна);
 • заочна для відповідних груп слухачів та для слухачів, які підвищують кваліфікацію за індивідуальною освітньою траєкторією.

Формат навчання:

 • off-line;
 • on-lіne;
 • змішаний.

Кількість годин — диверсифікована (30 годин, 1 кредит; 60 годин, 2 кредити; 90 годин, 3 кредити; 120 годин, 4 кредити; 150 годин, 5 кредитів; 180 годин, 6 кредитів).

Вартість навчання — залежно від обраної слухачами курсів підвищення кваліфікації кількістю годин та кредитів відповідно. Орієнтовно від 850 грн до 2000 грн.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА

м-н СВОБОДИ, 4, м. ХАРКІВ, 61022.

Одержувач: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

МФО 820172 Державна казначейська служба України

Код за ЄДРПОУ 02071205

Розрахунковий рахунок UA138201720313201003201001533

Результат навчання — свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка згідно з вимогами пункту 13 Порядку проведення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800, зі змінами у редакції від 27.12.2019 № 1133, наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації».

Реєстрація на курси підвищення кваліфікації відбуваються через гугл-форму.

У канікулярний час для педагогів закладів освіти проводяться різноманітні спеціальні тематичні профільні курси та тематичні профільні школи з предметів і тем загальним обсягом 15 годин (0,5 кредиту) та 30 годин (1 кредит).

Освітній процес забезпечують висококваліфіковані кадри 14 факультетів, кафедри фізичного виховання та спорту, відповідних центрів Каразінського університету та базових закладів загальної середньої освіти м. Харкова, Комунального закладу «Харківський міський ресурсний інклюзивний центр» Харківської міської ради. З них:

 • 4 професори, доктори наук;
 • 5 доцентів, докторів наук.
 • 39 доцентів, кандидатів наук.
 • 18 викладачів.

Унікальна ресурсна база для практикоорієнтованого освітнього процесу для слухачів курсів підвищення кваліфікації — вчителів-предметників, викладачів-предметників, управлінських кадрів закладів освіти: ЛандауЦентр, центральна наукова бібліотека, Віварій, музей природи, ботанічний сад, науково-дослідний інститут астрономії, науково-дослідний інститут хімії, музей археології, музей історії, художня галерея імені Г. Семирадського, центр краєзнавства імені академіка П. Тронька, Єрміловцентр, науково-дослідницькі лабораторії біологічного, фізичного, хімічного факультетів, лінгафонні кабінети факультету іноземних мов.

Створена та працює інформаційно-комунікаційна платформа «Каразінський освітній форум».

Контактна особа, яка відповідає за курси підвищення кваліфікації — Марина Пилипенко, фахівець І категорії.

Контактний телефон: +380 (57) 707-51-81 або + 380 (99) 098-08-61.

Директор центру післядипломної освіти — Михайло Татаринов.

Контактний телефон: +380 (50) 400-45-87.

 

Корисні посилання