Облік документів про підвищення кваліфікації в центрі післядипломної освіти

Стабільний розвиток системи післядипломної освіти та неформальної андрагогічної освіти за різними інституційними формами в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна передбачає, згідно з чинним законодавством України, передбачає оприлюднення результатів підвищення кваліфікації, у тому стажування, на офіційному вебпорталі закладу.

У такій роботі Центр післядипломної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що здійснює діяльність згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2019 р. № 509–л «Про ліцензування освітньої діяльності», керується статтею 59 «Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», пунктом 4 статті 51 «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників» розділу ІV «Забезпечення якості повної загальної середньої освіти» чинного Закону України «Про повну загальну середню освіту», пунктом 13 «Загальна частина» Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800, зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та розділом «Документ про підвищення кваліфікації» наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року № 1341 «Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників», пунктами 18–21 «Положення про сертифікатні освітні програми Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», введеного рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 31 жовтня 2022 року, протокол № 17, пункт 2.

У таблицях нижче наведена відповідна інформаційна база за різними напрямами проведення підвищення кваліфікації впродовж останніх років.

Контактні телефони для отримання, згідно з чинним законодавством «Про захист персональних даних», довідкової інформації

  • +380 (99) 098-08-61 – Марина Пилипенко, провідний фахівець центру післядипломної освіти.
  • +380 (95) 138-72-33 – Катерина Зуйкова, фахівець І категорії центру післядипломної освіти.
  • +380 (66) 720-84-94 – Тетяна Єгорова, фахівець І категорії центру післядипломної освіти.
  • +380 (96) 952-37-94 – Людмила Меркулова, провідний інженер центру післядипломної освіти.
  • +380 (99) 009-98-33, Юлія Старосельська, провідний інженер центру післядипломної освіти.
  • +380 (50) 400-45-87 – Михайло Татаринов, директор центру післядипломної освіти.

Таблиця обліку та видачі документів про стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і управлінських кадрів закладів системи загальної середньої освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з 08 грудня 2021 року по 14 грудня 2021 року

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації (педагогічних працівників і управлінських кадрів закладів системи загальної середньої освіти, що надають відповідний рівень загальної середньої освіти), інших здобувачів неформальної освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період із 31 січня 2022 року по 28 грудня 2022 року (включно)

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації (педагогічних працівників і управлінських кадрів закладів системи загальної середньої освіти та закладів освіти, що надають відповідний рівень загальної середньої освіти), інших здобувачів неформальної освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з 11 січня 2023 року по 10 серпня 2023 року (включно)

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації іншими здобувачами неформальної освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) 26 червня 2023 року (включно)

Таблиця обліку та видачі документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти за робочою освітньою програмою «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах освіти» (з грудня 2021 року по червень 2023 року включно)

Таблиця обліку та видачі документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти за робочою освітньою програмою спеціального курсу з підготовки на знання української мови як державної (з листопада 2021 року по квітень 2023 року включно)

Таблиця обліку та видачі документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти за робочою освітньою програмою «Українська мова як державна в професійному спрямуванні» (з лютого 2022 року по червень 2023 року включно)

Таблиця обліку та видачі документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти за робочою освітньою програмою «Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання» (з грудня 2021 року по червень 2023 року включно)

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про результати стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з 01 січня 2023 року по 30 червня 2023 року (включно)

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації (педагогічних працівників і управлінських кадрів закладів системи загальної середньої освіти та закладів освіти, що надають відповідний рівень загальної середньої освіти), інших здобувачів неформальної освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з вересня 2023 року (включно)

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації іншими здобувачами неформальної освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) з 03 жовтня 2023 року по 16 жовтня 2023 року (включно)

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і управлінських кадрів закладів системи загальної середньої освіти та закладів освіти, що надають відповідний рівень загальної середньої освіти, інших здобувачів неформальної освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період із 11 січня 2021 року по 30 грудня 2021 року (включно)

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і управлінських кадрів закладів системи загальної середньої освіти та закладів освіти, що надають відповідний рівень загальної середньої освіти, інших здобувачів неформальної освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з 18 серпня 2023 року по 22 грудня 2023 року (включно)

Зведена таблиця обліку та видачі документів (сертифікатів) про різні форми підвищення кваліфікації, у межах академічної мобільності, різних категорій управлінських кадрів і педагогічних працівників закладів та установ освіти в Центрі післядипломної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (з 2022/2023 навчального року по 04 січня 2024 року (включно))

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про підвищення кваліфікації науково-педагогічних факультетів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (згідно з чинним законодавством) за робочою освітньою програмою «Школа педагогічної новатики» з 31 жовтня 2023 року по 27 грудня 2023 року

Таблиця обліку та видачі документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти (згідно з чинним законодавством) за робочою освітньою програмою «Українська мова як державна в професійному спрямуванні» з 11 жовтня 2023 року по 06 грудня 2023 року (включно)

Таблиця обліку та видачі сертифікатів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та інших закладів вищої освіти за робочою освітньою програмою «Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання» з листопада 2023 року по грудень 2023 року (включно)

Таблиця обліку та видачі сертифікатів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та інших категорій працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за робочою освітньою програмою «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах освіти» з жовтня 2023 року по грудень 2023 року (включно)

Таблиця обліку та видачі сертифікатів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та інших категорій працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за робочою освітньою програмою «Використання відео в освітньому процесі: перші кроки створення відео для освітян» з 13 листопада 2023 року по 05 січня 2024 року (включно)

Таблиця обліку та видачі сертифікатів про стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з 01 січня 2024 року по 01 березня 2024 року

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників різних категорій і управлінських кадрів закладів загальної середньої освіти та закладів освіти, що надають відповідний рівень загальної середньої освіти, інших здобувачів неформальної освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з 12 січня 2024 року по 04 березня 2024 року (включно)

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників різних категорій і управлінських кадрів закладів загальної середньої освіти та закладів освіти, що надають відповідний рівень загальної середньої освіти, інших здобувачів неформальної освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з 29 лютого 2024 року по 15 березня 2024 року (включно)

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів системи дошкільної, загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти та закладів освіти, що надають відповідний рівень загальної середньої освіти, (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з 22 березня 2024 року по 29 квітня 2024 року (включно)

Таблиця обліку та видачі сертифікатів про стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з 15 березня 2024 року по 15 травня 2024 року

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації іншими здобувачами неформальної освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) з 25 квітня 2024 року по 15 травня 2024 року (включно)

Таблиця обліку та видачі сертифікатів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та інших категорій працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, інших закладів освіти за робочою освітньою програмою «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах освіти» з 12 лютого 2024 року по 05 квітня 2024 року (включно)

Таблиця обліку та видачі сертифікатів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та інших категорій працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за робочою освітньою програмою «Використання відео в освітньому процесі: перші кроки створення відео для освітян» з 20 лютого 2024 року по 12 квітня 2024 року (включно)

Таблиця обліку та видачі сертифікатів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та інших закладів вищої освіти (згідно з чинним законодавством) за сертифікатною освітньою програмою «Українська мова як державна в професійному спрямуванні» з 06 березня 2024 року по 01 травня 2024 року (включно)

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації іншими здобувачами неформальної освіти з 05 червня 2024 року по 20 червня 2024 року (включно) (згідно з вимогами чинного законодавства)

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації окремих науково-педагогічних працівників відповідного закладу вищої освіти у період із 15 травня 2024 року по 25 червня 2024 року (включно) (згідно з вимогами чинного законодавства)

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення спеціальних профільних курсів за відповідною тематикою та окремих курсів підвищення кваліфікації (окремих педагогічних працівників і управлінських кадрів закладів системи дошкільної та загальної середньої освіти) у період із 14 червня 2024 року по 28 червня 2024 року (включно) (згідно з вимогами чинного законодавства)

Таблиця обліку та видачі документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти за робочою освітньою програмою «Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання» з 25 березня 2024 року по 17 травня 2024 року (включно)

Таблиця обліку та видачі документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти за робочою освітньою програмою «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах освіти» з 11 березня 2024 року по 03 травень 2024 року (включно)

Таблиця обліку та видачі сертифікатів про стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників відповідних кафедр факультетів та навчально-наукових інститутів Харківського національного унівечрситету імені В. Н. Каразіна (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з 01 березня 2024 року по 30 червня 2024 року (включно)

Корисні посилання