Облік документів про підвищення кваліфікації в центрі післядипломної освіти

Стабільний розвиток системи післядипломної освіти та неформальної андрагогічної освіти за різними інституційними формами в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна передбачає, згідно з чинним законодавством України, передбачає оприлюднення результатів підвищення кваліфікації, у тому стажування, на офіційному вебпорталі закладу.

У такій роботі Центр післядипломної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що здійснює діяльність згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2019 р. № 509–л «Про ліцензування освітньої діяльності», керується статтею 59 «Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», пунктом 4 статті 51 «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників» розділу ІV «Забезпечення якості повної загальної середньої освіти» чинного Закону України «Про повну загальну середню освіту», пунктом 13 «Загальна частина» Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800, зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та розділом «Документ про підвищення кваліфікації» наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року № 1341 «Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників», пунктами 18–21 «Положення про сертифікатні освітні програми Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», введеного рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 31 жовтня 2022 року, протокол № 17, пункт 2.

У таблицях нижче наведена відповідна інформаційна база за різними напрямами проведення підвищення кваліфікації впродовж останніх років.

Контактні телефони для отримання, згідно з чинним законодавством «Про захист персональних даних», довідкової інформації

  • +380 (99) 098-08-61 – Марина Пилипенко, провідний фахівець центру післядипломної освіти.
  • +380 (95) 138-72-33 – Катерина Зуйкова, фахівець І категорії центру післядипломної освіти.
  • +380 (66) 720-84-94 – Тетяна Єгорова, фахівець І категорії центру післядипломної освіти.
  • +380 (96) 952-37-94 – Людмила Меркулова, провідний інженер центру післядипломної освіти.
  • +380 (99) 009-98-33, Юлія Старосельська, провідний інженер центру післядипломної освіти.
  • +380 (50) 400-45-87 – Михайло Татаринов, директор центру післядипломної освіти.

Таблиця обліку та видачі документів про стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і управлінських кадрів закладів системи загальної середньої освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з 08 грудня 2021 року по 14 грудня 2021 року

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації (педагогічних працівників і управлінських кадрів закладів системи загальної середньої освіти, що надають відповідний рівень загальної середньої освіти), інших здобувачів неформальної освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період із 31 січня 2022 року по 28 грудня 2022 року (включно)

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації (педагогічних працівників і управлінських кадрів закладів системи загальної середньої освіти та закладів освіти, що надають відповідний рівень загальної середньої освіти), інших здобувачів неформальної освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) у період з 11 січня 2023 року по 10 серпня 2023 року (включно)

Таблиця обліку та видачі свідоцтв про закінчення курсів підвищення кваліфікації іншими здобувачами неформальної освіти (згідно з вимогами чинного законодавства) 26 червня 2023 року (включно)

Таблиця обліку та видачі документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти за робочою освітньою програмою «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах освіти» (з грудня 2021 року по червень 2023 року включно)

Таблиця обліку та видачі документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти за робочою освітньою програмою спеціального курсу з підготовки на знання української мови як державної (з листопада 2021 року по квітень 2023 року включно)

Таблиця обліку та видачі документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти за робочою освітньою програмою «Українська мова як державна в професійному спрямуванні» (з лютого 2022 року по червень 2023 року включно)

Таблиця обліку та видачі документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти за робочою освітньою програмою «Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання» (з грудня 2021 року по червень 2023 року включно)

 

Корисні посилання