Документи з атестації здобувачів

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167»

Порядок проведення таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування на засіданнях спеціалізованих учених рад Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у випадку використання засобів відеозв’язку в режимі реального часу

Наукові фахові видання

Лист МОН України від 29.01.2015 № 14/3-28-15 «Про згоду фахівця для введення його до складу спеціалізованої вченої ради»

Лист-рекомендація щодо запобігання академічного плагіату та його виявлення в наукових роботах

Лист МОН України від 14.09.2018 № 1/9-553 «Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів»

Лист МОН України від 26.09.2019 № 1/9-606 «Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту»

Лист МОН України від 25.11.2019 № 1/9-726 «Про спрощення процедури подання до МОН документів здобувачів наукових ступенів»

Щодо застосування Наказу Міністерства освіти у науки України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (Лист МОН від 30.10.2019 № 1/11-9518)

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України від 17.10.2012 № 1112)

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220)

Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Положення про організацію роботи спеціалізованих вчених рад

Положення про порядок проведення попередньої експертизи та захисту дисертацій у спеціалізованих учених радах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Порядок оформлення документів щодо створення спеціалізованої вченої ради в університеті

Постанова КМУ «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Про розсилання авторефератів дисертації

Закон України «Про вищу освіту»

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук

Положення про спеціалізовану вчену раду

Положення про Національний репозитарій академічних текстів

Закон України «Про освіту»

Лист МОН України «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти»

Лист МОН України «Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів»

Корисні посилання