Документи за темою

Презентація «Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

Рекомендації щодо оформлення дисертації, цитувань та бібліографічних посилань

На допомогу вченим секретарям та здобувачам наукових ступенів: рекомендації щодо оформлення атестаційних документів, форми Додатків та приклади їх оформлення

Рекомендації щодо оформлення дисертації, та атестаційних документів здобувачів ступеня доктора філософії (PhD)

Презентація «Як опублікувати статтю у виданні, що індексується у Scopus або Web of Science — оптимальна стратегія»

Аспіранти першого року навчання — очна, денна форма навчання (з відривом від виробництва), бюджет

Індивідуальний план роботи здобувача ступеня доктора філософії

Посібник з акредитації PhD програм

Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми і Порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Постанова про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Графік подання заяв на акредитацію ОНП

Закон України про вищу освіту

Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (нова редакція)

Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Корисні посилання