Пішов із життя видатний географ-суспільник, геолог, заслужений професор Каразінського університету Костянтин Нємець...

22 жовтня 2021 року
Освіта

З глибоким сумом повідомляємо, що 21 жовтня 2021 року пішов із життя видатний український географ-суспільник, гідрогеолог, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, кафедри гідрогеології факультету геології, географії, рекреації і туризму, декан геолого-географічного факультету (1995–2010 роки), заслужений професор Каразінського університету Костянтин Аркадійович Нємець.

Костянтин Аркадійович народився 16 січня 1948 року в с. Городниця Житомирської області. У 1965 році вступив на геолого-географічний факультет Харківського державного університету імені О. М. Горького, у 1970 році одержав диплом інженера-геолога, гідрогеолога з відзнакою, продовжив навчання в аспірантурі та розпочав роботу на кафедрі.

Багато років професійної діяльності Костянтина Аркадійовича були пов’язані з Каразінським університетом: 18 років він очолював геолого-географічний факультет, плідно працював на кафедрах гідрогеології та соціально-економічної географії і регіонознавства.

Костянтин Аркадійович був не лише фахівцем у галузі гідрогеологічної науки, а й одним із фундаторів харківської школи суспільної географії та одним із провідних дослідників України. Він був науковцем, який поєднував досить різні напрями: геологію, її гідрогеологічну гілку та суспільну географію.

Одним із перших у гідрогеологічній науці вчений займався методами моделювання, а в суспільній географії зробив вагомий внесок у розроблення теорії інформаційної географії, започаткував низку нових методів та методик, зокрема, на основі синергетичного підходу. Його науковим надбанням є розроблення теорії суспільної географії, новітніх методів багатовимірного аналізу, провідних суспільно-географічних методик та наукових концепцій.

Під його науковим керівництвом захищено одинадцять кандидатських та одну докторську дисертацію. Він виплекав плеяду молодих науковців, які працюють в Україні та за кордоном у різних напрямах науки, політики, промисловості.

У доробку вченого — понад 200 наукових публікацій, що мають високий індекс цитувань. Він був головним редактором спеціалізованого наукового видання «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія „Геологія. Географія. Екологія“», який входить до Web of Science, членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, членом низки комісій Міністерства освіти і науки України.

Він мав беззаперечний авторитет та повагу серед колег, вирізнявся твердою життєвою позицією, у трудовій і науковій діяльності спирався на цінності Каразінського університету, був доброзичливою та порядною людиною, надзвичайно вимогливим до себе та людей довкола.

Костянтин Аркадійович був еталоном справжнього науковця нашого часу, який гармонійно поєднував у собі глибоке розуміння закономірностей розвитку універсуму та новітніх поглядів на наукову проблему, був мудрим наставником для молодих вчених та студентства.

Костянтин Нємець запам’ятався колегам привітною й доброзичливою людиною, мудрим наставником, який охоче ділився власним багатим життєвим і професійним досвідом.

Глибоко сумуємо й висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Аркадійовича, розділяємо гіркоту втрати. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях!

Текст: Валерія Харченко
Фото: Вікторія Якименко

останні Новини

Архів новин
Корисні посилання