Маркетингу, менеджменту та підприємництва

Професорсько-викладацький склад випускаючої кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва — молодий колектив сучасного рівня знань, перспективний і працездатний, відрізняється високими вимогами до своєї роботи і прагненням до інноваційних напрямів в маркетингу, менеджменті, підприємництві та освітніх технологіях.

Підготовка фахівців проводиться відповідно до концепцій ступінчастої підготовки фахівців із вищою освітою, освітньо-професійних програм та навчальних планів за спеціальностями 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Педагогічно-виховний процес спрямовано на гуманітарну і випереджальну професійну підготовку фахівців відповідно до державних стандартів освіти. У змісті варіативних розділів підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальностями «Менеджмент», «Маркетинг» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відображено специфіку освіти у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна: широта світоглядного кругозору; гармонізація професійних знань; розвиток творчих здібностей; опановування сучасними технологіями маркетингу, менеджменту та підприємництва.

Студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи кафедри у галузі стратегічного маркетингу та менеджменту, інноваційного підприємництва, висвітлюючи результати власних досліджень у наукових публікаціях.

Система та цілеспрямованість підготовки фахівців відповідає справжнім і перспективним вимогам ринку праці. Кафедра співпрацює з різними бізнес-структурами і некомерційними організаціями. Провідними напрямками ділового зв’язку науки та практики є: запрошення бізнесменів до викладання спеціальних навчальних дисциплін, партнерські угоди з підприємствами, програми стажувань в українських і міжнародних компаніях, професійні студентські об’єднання з економічних досліджень.

Контактна інформація

Телефон: +380 (57) 707-52-95, +380 (57) 707-51-65

Е-mail: mmzed@karazin.ua

Бажаєте дізнатися про наші останні події — завітайте на офіційну сторінку кафедри, на сайт кафедри та до офіційних груп у соціальних мережах: Facebook та Instagram

Корисні посилання