Засідання Вченої ради університету

31 травня 2022 року

30 травня в Каразінському відбулося засідання Вченої ради університету.

На початку засідання голова Вченої ради Віль Бакіров повідомив про своє рішення достроково скласти повноваження голови Вченої ради, подякував усім за згуртованість, активність та плідну працю.

Вчена рада на підставі результатів таємного голосування обрала головою Вченої ради доктора юридичних наук, професора, ректора університету Тетяну Кагановську.

Відповідно до порядку денного члени Вченої ради заслухали питання про присвоєння вчених звань професора та доцента. Загалом Вчена рада розглянула і підтримала кандидатури 7 науковців на присвоєння вчених звань.

Серед основних питань порядку денного була доповідь проректора з економічних та соціальних питань Василя Блиндюка «Інформація про стан гуртожитків».

Питання про затвердження освітніх програм презентував проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Головко. Він ознайомив присутніх з новими й оновленими освітніми програмами та наголосив, що робота із вдосконалення освітніх програм триває.

Вчена рада університету затвердила низку рішень, серед яких:

  • Про затвердження Положення про кафедру слов’янської філології та затвердження нової редакції Положення про філологічний факультет і нових редакцій Положень про його структурні підрозділи;
  • Про Політику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2022–2025 роки;
  • Про внесення змін до Порядку визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та затвердження його в новій редакції;
  • Про затвердження навчальних планів здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти в межах спеціальностей на 2022/2023 навчальний рік.

Члени Вченої ради схвалили рішення про оновлення складу декількох редакційних колегій періодичних видань університету.

Традиційно Вчена рада затвердила до друку низку навчально-методичних і наукових видань.

останні Новини

Архів новин
Корисні посилання