Засідання Науково-методичної ради університету

21 жовтня 2021 року
Освіта

19 жовтня 2021 року в Каразінському університеті відбулося засідання Науково-методичної ради університету.

Серед основних питань порядку денного була доповідь голови Науково-методичної ради, проректора, професора Олександра Головка про перспективні напрями науково-методичної діяльності університету.

Він звернув увагу на необхідність вдосконалення роботи з акредитації освітніх програм, впровадження сертифікатних (короткострокових) освітніх програм, розвиток академічної мобільності науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, особливості організації навчальних занять за змішаною (дистанційною) формою тощо.

За результатами обговорення доповіді затверджено план роботи Науково-методичної ради на 2021/2022 навчальний рік.

Також Олександр Головко наголосив, що відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» науково-педагогічні й наукові працівники можуть здійснювати свою діяльність тільки в тому випадку, якщо мають документ про підтвердження знання української мови.

Начальник управління якості освіти Людмила Іваненко доповіла про використання ліцензованого обсягу підготовки здобувачів в університеті згідно зі змінами до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 365), а також ознайомила з основними положеннями проєкту «Порядку використання ліцензованого обсягу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для провадження освітньої діяльності». Науково-методична рада схвалила проєкт Порядку і рекомендувала Вченій раді університету затвердити його.

Заступник директора навчального центру організації освітнього процесу управління якості освіти Ірина Громова ознайомила з новими призначеннями гарантів освітніх програм та складом робочих груп нових освітніх програм. Науково-методична рада погодила запропоновані призначення.

Текст: Валерія Харченко
Фото: Вікторія Якименко

останні Новини

Архів новин
Корисні посилання