День народження Олександра Потебні: університет відзначає

22 вересня 2021 року
Культура

22 вересня каразінська спільнота відзначає день народження видатного мовознавця, літературознавця та фольклориста, професора Харківського університету Олександра Потебні.

У 1851 році він вступив до Харківського університету: спочатку на юридичний факультет, через рік на історико-філологічний, який закінчив у 1856 році.

А у 1860 році Олександр Потебня захистив працю «Про деякі символи в слов’янській народній поезії» і отримав вчений ступінь магістра слов‘янської філології.

Вчений опікувався станом народної освіти, зокрема, був ініціатором створенням недільних шкіл, це спонукало його написати «Азбуку для воскресных школ», яка за його життя так і не була видана. Лише у 1898 році цей рукопис потрапив до редакції «Київської старовини» і був надрукований додатком до журналу під назвою «Руководство к обучению грамоте, составленное для малорусских вечерних школ А. А. Потебней». Цей підручник за змістом був світським і вміщував народні приказки, прислів‘я, загадки.

У 1862 році Олександр Потебня побував у закордонному відрядженні і через рік повернувся до Харківського університету, де спочатку обійняв посаду доцента, а з 1875 року — професора.

Протягом 1877–1890 років був головою Харківського історико-філологічного товариства.

З ім’ям Олександра Потебні пов’язане виникнення та існування психологічної школи в українському літературознавстві. Твір, за Потебнею, має своє самостійне змістове буття, що постійно змінюється і завжди розвивається не у свідомості митця, а у психології реципієнтів.

Крім цього, він зробив вагомий внесок у різні розділи науки про мову: загальне мовознавство, психолінгвістику, етимологію, історичну граматику та діалектологію східнослов’янських мов, порівняльно-історичне мовознавство.

Вчений переклав «Одіссею» Гомера українською мовою, а серед найвідоміших його наукових праць був коментар до «Слова о полку Ігоревім».

Текст: Валерія Харченко

останні Новини

Архів новин
Корисні посилання