Бакіров Віль Савбанович

Радник ректора
доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

Біографія

Ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор, академік Національної академії наук України та член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України.

Протягом багатьох років В. С. Бакіров веде активну науково-педагогічну діяльність у вищій школі. У 1990 році організував і очолив перший в Україні соціологічний факультет. З 1998 року — ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Наукові дослідження В. С. Бакірова зосереджені на аналізі ролі класичних університетів в інтелектуальному розвитку суспільства, вивченні особливостей класичної університетської освіти в контексті глобалізаційних і постіндустріальних викликів. Широко відомі наукові праці В. Бакірова, присвячені комунікативній парадигмі розвитку університетської демократії, інноваційним процесам у вищій школі, інформаційно-комунікативним технологіям вищої освіти.

Він є головою редакційної ради журналу «Universitates. Наука і просвіта», відповідальним редактором збірника наукових праць «Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства», головним редактором Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», а також членом редколегії журналів «Вища освіта України», «Український соціум», «Соціологія: теорія, методи, маркетинг», «Політичний менеджмент», «Психологія і суспільство», «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації».

Віль Савбанович Бакіров багато зусиль і енергії надає розвитку і вдосконаленню освіти і науки як Президент Соціологічної асоціації України, президент Харківського відділення Малої Академії наук, член Колегії Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, член Державної акредитаційної комісії, член Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, член секції соціально-економічних наук Комітету з державних премій України у галузі науки і техніки, голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону.

Діяльність В. С. Бакірова в галузі науки та освіти здобула громадське і міжнародне визнання. Він нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня; має почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України, почесний професор Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, почесний доктор Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара, почесний професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; відзначений медаллю Національної академії наук України «За наукові досягнення», медаллю Академії педагогічних наук України імені К. Д. Ушинського, вищою відзнакою Болгарської Академії наук — медаллю Марина Дринова на стрічці. Почесний громадянин м. Харкова.

На честь Віля Савбановича Бакірова було названо малу планету — астероїд (18731)Vil’bakirov = 1998 KW7, відкритий американським астрономом Лоельської обсерваторії Едвардом Боуеллом.

Корисні посилання