Бакіров Віль Савбанович

Радник ректора
доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

Біографія

Доктор соціологічних наук, професор, академік Національної академії наук України та член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України.

Протягом багатьох років В. С. Бакіров веде активну науково-педагогічну діяльність у вищій школі. У 1990 році організував і очолив перший в Україні соціологічний факультет. З 1998 по 2021 роки — ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Наукові дослідження В. С. Бакірова зосереджені на аналізі ролі класичних університетів в інтелектуальному розвитку суспільства, вивченні особливостей класичної університетської освіти в контексті глобалізаційних і постіндустріальних викликів. Широко відомі наукові праці В. Бакірова, присвячені комунікативній парадигмі розвитку університетської демократії, інноваційним процесам у вищій школі, інформаційно-комунікативним технологіям вищої освіти.

Він є головою редакційної ради журналу «Universitates. Наука і просвіта», відповідальним редактором збірника наукових праць «Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства», головним редактором Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», а також членом редколегії журналів «Вища освіта України», «Український соціум», «Соціологія: теорія, методи, маркетинг», «Політичний менеджмент», «Психологія і суспільство», «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації».

Віль Савбанович Бакіров багато зусиль і енергії віддає розвитку і вдосконаленню освіти і науки як президент Соціологічної асоціації України, президент Харківського відділення Малої академії наук, член Комітету з державних премій України у галузі науки і техніки імені Б. Є. Патона.

Діяльність В. С. Бакірова в галузі науки та освіти здобула громадське і міжнародне визнання. Він нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня; має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, почесного доктора Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара, почесного професора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, заслуженого професора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Відзначений медаллю Національної академії наук України «За наукові досягнення», медаллю Академії педагогічних наук України імені К. Д. Ушинського, вищою відзнакою Болгарської академії наук — медаллю Марина Дринова на стрічці. Почесний громадянин Харкова та Харківської області.

На честь Віля Савбановича Бакірова було названо малу планету — астероїд (18731)Vil’bakirov = 1998 KW7, відкритий американським астрономом Лоельської обсерваторії Едвардом Боуеллом.

Корисні посилання