Каразінський університет став партнером проєкту «Підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції (MultiEd)» у межах Erasmus+

12 червня 2020 року
Міжнародна діяльність

Каразінський університет став партнером проєкту KA2 «Підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції (MultiEd)» у межах програми Erasmus+.

Тривалість проєкту: 15 листопада 2019 року — 14 листопада 2022 року.

Основні пріоритети: освіта (оновлення навчальної програми за спеціальностями «учитель/викладач іноземної мови» та впровадження нових методів викладання в навчальний процес), інтернаціоналізація, навчання протягом життя.

Партнерами проєкту є Тартуський університет (Естонія), Гейдельберзький педагогічний університет (Німеччина), Астонський університет (Британія), Інтерлінк Академія (НУО, Німеччина), Запорізький національний університет, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Полтавський національний педагогічний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Горлівський інститут іноземних мов, Тернопільський національний педагогічний університет, Івано-Франківський національний університет імені Василя Стефаника, Міністерство освіти та науки України, Всеукраїнська асоціація учителів англійської мови «TESOL – Ukraine» (НУО).

Етапи проєкту:

– оновлення бакалаврських та магістерських програм за спеціальністю «вчитель/викладач іноземної мови (англійська мова)» на основі Європейської рамки кваліфікацій. Розроблення рекомендацій щодо формування тематики та предметів програми як відповідно до законодавства України, так і стандартів Євросоюзу;

– адаптація та впровадження передових методів викладання іноземних мов в освітній процес в Україні, серед яких інтерактивні методи, студентоцентроване навчання, комунікативні методи, методологія CLIL (інтегрованого навчання предмету та іноземної мови) та оновлення предметів програми шляхом впровадження цих методів;

– впровадження університетами вибіркових дисциплін англійською мовою для студентів рівня «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», серед яких — «Вступ до методології CLIL», «Методологія CLIL», «Навчання іноземної мови», «Культурна антропологія та мовне розмаїття», «Наукові дослідження та академічне письмо», «Медіаграмотність»;

– розроблення університетами власної стратегії багатомовної освіти та пропонування студентам окремих предметів англійською мовою з метою як підготовки висококваліфікованих випускників, які вільно володіють англійською мовою, так і підвищення рівня інтернаціоналізації університетів-партнерів та потенціалу вищої освіти взагалі;

– популяризація серед учителів ідей змішаного навчання та навчання протягом життя, що буде забезпечене безкоштовними семінарами за участі європейських експертів у різних регіонах України, а також розробленням електронного курсу для вчителів з підвищення кваліфікації «Методологія CLIL».

Текст: Харченко Валерія

останні Новини

Архів новин
Корисні посилання