Навчальний центр соціально-виховної та позаосвітньої діяльності

Контакти підрозділу:
Адреса:
61022, м. Харків, майдан Свободи 4, кiмната 2-68
 

Навчальний центр з соціально-виховної та позаосвітньої діяльності є структурним підрозділом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і входить до складу Навчального відділу.

Основні завдання: планування, організація та контроль провадження позаосвітньої та соціально-виховної діяльності з урахуванням національних і расових відмінностей студентів, традицій та корпоративної культури університету. Формування у студентів громадської відповідальності, патріотизму, академічної доброчесності, корпоративної культури, здорового способу життя.

Основні напрямки діяльності:

 • розроблення документів університету з організації та провадження соціально-виховної і позаосвітньої діяльності;
 • надання підтримки студентам, включаючи осіб з особливими потребами, студентів-іноземців (соціальна, консультативна юридична допомога, психологічна підтримка, страхування);
 • забезпечення взаємодії та співробітництва адміністрації університету з органами студентського самоврядування, профспілковими організаціями, іншими громадськими, молодіжними, студентськими та волонтерськими організаціями;
 • планування, організація і координація виховної та позаосвітньої роботи;
 • планування, організація та координація роботи із забезпечення сприятливих умов навчання, позанавчальної активності, в тому числі з числа іноземців та осіб з особливими освітніми потребами;
 • розроблення, впровадження та контроль за виконанням плану виховної роботи і основних масових та традиційних заходів університету;
 • координація та контроль виховної роботи на факультетах і в студмістечку;
 • керівництво позанавчальною та виховною роботою освітніх структурних підрозділів, координація роботи кураторів академічних груп;
 • координація та контроль роботи заступників деканів факультетів із виховної роботи;
 • координація діяльності студентського клубу “Karazin Student’s Hall”;
 • організація систематичного інформаційного забезпечення студентів із різних аспектів діяльності університету;
 • сприяння поліпшенню умов мешкання студентів, контроль роботи з поселення студентів і аспірантів до гуртожитків та виселення з гуртожитків, сприяння в оформленні субсидій на комунальні послуги;
 • сприяння створенню студентських гуртків, товариств, об’єднань, та координація їх діяльності;
 • методичне керівництво та координація роботи структурних підрозділів університету, що здійснюють культурно-мистецьку та просвітницьку діяльність;
 • співпраця з іншими навчальними закладами, підприємствами установами, громадськими та молодіжними організаціями з питань, що належать до напрямів діяльності Центру.
Корисні посилання