Навчальний центр практичної підготовки і працевлаштування

Контакти підрозділу:
Адреса:
61022, м. Харків, майдан Свободи 6, кiмната 563
Телефон:
 

Навчальний центр практичної підготовки і працевлаштування є структурним підрозділом Харківського національного університетy імені В. Н. Каразіна, входить до складу Навчального відділу.

 

Основні завдання: планування, методичне забезпечення і контроль організації та провадження практичної підготовки здобувачів ступенів бакалавра і магістра, створення умов для реалізації прав стyдентів та випускників на працю, аналіз попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює університет.

 

Основні напрями діяльності:

 • налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути базами практичної підготовки та місцями роботи для випускників і студентів;
 • забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального забезпечення реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
 • інформування випускників і студентів університету, деканатів про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
 • здійснення спільно з державною службою зайнятості моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання;
 • забезпечення прав, інтересів та потреб студентів і випускників університету у працевлаштуванні за фахом;
 • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників університету, їх адаптування до динаміки попиту на фахівців на ринку праці;
 • залучення студентської молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва;
 • сприяння тимчасовому працевлаштуванню студентів у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій та соціальній сфері;
 • запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) та університетом для отримання об’єктивної оцінки якості підготовки фахівців;
 • організація участі університету у підготовці та реалізації регіональних програм зайнятості;
 • вивчення та поширення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду з питань професійної підготовки молоді та забезпечення її зайнятості;
 • організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;
 • співпраця з рекрутинговими агенціями з питань працевлаштування студентів та випускників;
 • організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (Дні кар’єри, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, круглі столи тощо);
 • надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення їх на сайті університету;
 • здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання;
 • планування і координація роботи факультетів щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у позанавчальний час;
 • пошук місця роботи для студентських, молодіжних трудових об’єднань та сприяння ефективній організації їх роботи;
 • укладання угод щодо проходження виробничої практики, підтримання зв’язків з роботодавцями щодо проведення виробничої практики студентів та надання вільних вакансій для працевлаштування студентів і випускників;
 • координація роботи факультетів щодо організації виробничої практики, ефективного використання баз практики;
 • здійснення моніторингу програмно-методичного забезпечення проведення всіх видів практик;
 • документальне оформлення, контроль проведення і аналіз усіх видів практики, проведення інструктивних нарад з керівниками практик, укладання договорів про закріплення підприємств і установ як баз практики.
Корисні посилання