Консультативна служба з питань атестації здобувачів наукових ступенів

Рекомендації щодо оформлення дисертації, цитувань та бібліографічних посилань

Рекомендації щодо оформлення Висновку установи про наукову та практичну цінність дисертації

На допомогу вченим секретарям та здобувачам наукових ступенів: рекомендації щодо оформлення атестаційних документів, форми Додатків та приклади їх оформлення

Рекомендації до оформлення автореферату дисертації

Презентація «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», представлена на Конференції аспірантів Каразінського університету 21 травня 2019 року

Презентація «Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна», представлена на Вченій раді університету 24 червня 2019 року

Презентація «Інформаційне повідомлення щодо Наказу МОН України від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”»

Корисні посилання