Жан Моне

МОДУЛЬ Жан Моне — це коротка програма викладання (або курс) в галузі європейських студій у закладі вищої освіти. Мінімальна тривалість модулю — 40 академічних годин на один навчальний рік. Під академічними годинами розуміють години безпосереднього контакту з аудиторією, що може відбуватися у формі лекцій, семінарів, консультацій, включаючи також дистанційний формат, але не може проходити у формі індивідуального навчання. Модулі можуть зосереджуватися на одній конкретній дисципліні в галузі європейських студій або ґрунтуватися на мультидисциплінарному підході, а отже, передбачати науково-експертний внесок кількох професорів та експертів.

Модуль Жан Моне запроваджує та закріплює євроінтеграційну тематику у навчальних програмах, які до того лише обмежено включали питання, пов’язані з ЄС. Вони також доносять факти та знання про Європейський Союз до широкої аудиторії: учнів, студентів, інших зацікавлених громадян.

Що фінансується?

Модуль Жан Моне повинен мати одну з таких форм:

  • загальні або вступні курси з питань Європейського Союзу (особливо у тих закладах і на факультетах, що ще не пропонують курсів, програм з вищезазначеної тематики);
  • спеціалізовані курси про події, основні тенденції та стан розвитку Європейського Союзу (особливо у тих закладах і на факультетах, які вже викладають курси, програми вищезазначеної тематики);
  • літні школи, інтенсивні курси, що супроводжуються визнанням здобутих знань.

Заклади вищої освіти мають підтримувати координаторів модулів у поширенні інформації, в їх діяльності щодо викладання, проведення досліджень та обговорення, осмислення проблем європейської інтеграції; ЗВО запроваджують розроблені курси в освітній процес, здійснюють моніторинг заходів, забезпечують візуалізацію та надають значущості результатам, що їх отримали працівники, залучені до проєкту Жан Моне.

Хто може взяти участь у конкурсах?

Заявником може бути заклад вищої освіти (ЗВО), заснований у будь-якій країні світу. ЗВО, засновані у країнах-членах Програми, повинні бути підписантами Хартії Еразмус для вищої освіти (Erasmus Charter for Higher Education / ECHE). Фізичні особи самостійно не можуть подавати заявку на грант.

До 20% бюджету, виділеного на підтримку модулів, буде надано модулям Жан Моне, чиї координатори є науковцями, що отримали ступінь PhD протягом останніх пʼяти років. Ця ініціатива покликана підтримати молодих дослідників, що починають академічну карʼєру.

Тривалість проєкту: 3 роки.

Розклад занять

Жан Моне модуль 611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE

Infrastructure that have united Europe: Insights into the History, Recent Developments and Outlook for Capacities

ІНФРАСТРУКТУРА, ЯКА ОБ’ЄДНАЛА ЄВРОПУ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

Інвестиції в інфраструктуру — це один із пріоритетних напрямів розвитку економіки будь-якої країни. Саме тому слід привернути більше уваги можливостям зробити Україну енергоефективною, ресурсозаощаджувальною та екологічно чистою шляхом збільшення інвестицій в інфраструктуру. При цьому Україна має використовувати свої переваги: сприятливе географічне та геополітичне положення, найдовші транспортні коридори в Європі, великий транзитний потенціал, наявність важливих вузлів світової торгівлі, та розвивати інфраструктуру з урахуванням досвіду та найкращих практик Європейського Союзу.

Ми пропонуємо навчальний міждисциплінарний курс «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історію, сучасний стан та погляд у майбутнє» для студентів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що має на меті привернути увагу українського суспільства до необхідності інституційних реформ інфраструктурної системи з метою сприяння інтеграції та співпраці між Україною та європейськими країнами. Завдання, методи їх вирішення та очікувані результати представлені у таблиці.

 

Завдання Заходи Очікувані результати
Надання студентам необхідних навичок та компетентностей у сфері розвитку інфраструктури як чинника європейської інтеграції (стимули, ефекти, державна політика) Лекції та семінари для студентів Підготовка курсу «ІНФРАСТРУКТУРА, ЯКА ОБ’ЄДНАЛА ЄВРОПУ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ» з вільним доступом на вебсайті університету
Заохочення молодого покоління викладачів та студентів до Європейських студій Відкритий семінар для академічної спільноти Представлення кращих практик ЄС у сфері інфраструктурних інвестицій різним цільовим групам спираючись на історичний досвід
Виявлення прогалин у регіональних інфраструктурних системах Написання есе студентами-магістрами Представлення ідей інвестиційних проєктів щодо інфраструктури, які можуть бути корисними на рівні міста. Обмін досвідом впровадження нових технологій на рівні міста
Пошук оптимальних рішень екологічних та логістичних проблем України Круглий стіл з представниками місцевих органів влади та бізнесу  
Пошук оптимальних рішень екологічних та логістичних проблем України Обґрунтування важливих на національному рівні інфраструктурних проєктів (підсумковий звіт студентів) Підготовка пропозицій щодо інвестування у великі інфраструктурні проєкти, спрямовані на зменшення негативних наслідків промислового виробництва, та направлення їх до Міністерства інфраструктури України та Інституту економіки та прогнозування
Впровадження Європейських студій у шкільне середовище Лекції для шкільних вчителів, які навчаються в Академії неперервної освіти Підготовка кваліфікованих викладачів з історії європейської інтеграції та Європейського Союзу
  Круглий стіл на щорічній різдвяній конференції для учнів  
Поширення теоретичних та практичних знань про роль інфраструктури в розвитку цілісного європейського ринку у Харківській області та Україні Лекція, організована за підтримки ГО «Шостий кут» Вільний університет «Майдан Моніторинг» Завантажена записана лекція про роль інфраструктури в розвитку цілісного європейського ринку (Youtube канал)
Просування наукових знань про основні інфраструктурні проєкти та їх вплив на європейську інтеграцію Проведення міжнародного наукового круглого столу під час міжнародної конференції в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. Участь у міжнародних конференціях у Болгарії та Швеції Публікація матеріалів та програми конференції (електронна версія та друкована), а також публікація результатів наукових проєктів у міжнародному журналі Болгарської академії наук та щорічнику «Дриновський збірник».
Створення та зміцнення співпраці в межах програм Erasmus + між університетами-партнерами Імплементація проєкту Майбутні спільні проєкти в межах програм Erasmus +

Лектори

Миколенко Дмитро Валерійович
координатор проєкту, викладач
доктор історичних наук, доцент

лектор Харківської академії неперервної освіти, член редакційних колегій наукових видань «Дриновський збірник» (Болгарія — Україна), «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (Україна), «Македонски преглед» (Болгарія), член Експертної ради з експертизи наукових проєктів молодих науковців Міністерства освіти і науки України, учасник спільних наукових проєктів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Інституту історичних досліджень Болгарської академії наук.

 

Миколенко Олена Петрівна
координатор проєкту, викладач
кандидат економічних наук, доцент, докторант в University of Education (Карлсруе, Німеччина), тренер-експерт з якості вищої освіти Національного агентства забезпечення якості освіти.

Учасник міжнародних проєктів Ерасмус+ Кредитна мобільність (2018), Ерасмус+ КА2 «Розвиток потенціалу університетів» — “MILETUS”, Meet UP «Німецько-українські зустрічі молоді» (2016, 2017 роки), стипендіат програми DAAD для PhD досліджень (2015).

 

Страпчук Світлана Іванівна
координатор проєкту, викладач
кандидат економічних наук, доцент, експерт з якості вищої освіти Національного агентства забезпечення якості освіти

координатор програми КА1 Кредитна мобільність на факультеті фармацевтичних технологій та менеджменту Національного фармацевтичного університету, учасник міжнародних проєктів.

 

Віллессон Магнус
експерт проєкту, викладач
PhD, старший викладач Університету Ліннея (Швеція)

сертифікований член Рад директорів (Шведська академія наук), менеджер та координатор багатьох європейських наукових проєктів.

 

Готовська-Хенце Теодорічка
експерт проєкту, викладач
доктор історичних наук, доцент Інституту історичних досліджень Болгарської академії наук (відділу Всесвітня історія та міжнародні відносини нового та новітнього часу).

член редакційної колегії наукових видань “Bulgarian Historical Review” та «Дриновський збірник», керівник проєктів, що фінансуються Інститутом слов’янських наук Чеської академії наук, Угорською академією наук, Інститутом історичних досліджень Словацької академії наук.

Європейський освітній проєкт Модуль Жана Моне 611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE 2019-2022

‘European Integration of Ukraine in Industry 4.0’ (EIUI4), який затвердила Єврокомісія за участі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Модуль «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» (EIUI4) створений як міждисциплінарний, міжфакультетський модуль, який дозволить новому поколінню студентів та всіх зацікавлених сторін (викладачів, підприємців, державних службовців тощо) розширити свої практичні знання та навички про нові можливості асоціації Україна-ЄС в умовах стрімкого поширення Індустрії 4.0 для сталого розвитку в умовах сучасної трансформації євроінтеграційних процесів.

Основні результати проєкту: після завершення EIUI4 учасники зможуть використовувати міждисциплінарні знання для комплексного розуміння взаємозв’язку між європейською інтеграцією та глобальною інституціоналізацією в рамках СОТ і її впливу на економіку України;

Після завершення EIUI4 учасники зможуть використовувати міждисциплінарні знання для комплексного розуміння взаємозв’язку між сучасною трансформацією європейської інтеграції та її впливу на економіку України; особливостей європейської економічної інтеграції України у галузі торгівлі, науки, трансферу технологій та зміни бізнес-моделей в умовах Індустрії 4.0; оцінки національної конкурентоспроможності в умовах глобальної інституціоналізації в рамках СОТ; стимулювання торговельних відносин між ЄС та Україною через огляд експортних можливостей (EOS); вміння застосовувати і змінювати бізнес-моделі (BМ), розробки проєктів із застосуванням можливостей фінансування Європейських фондів, використання процесу відкриття підприємства (EDP) в частині впровадження смарт-спеціалізації (S3), міжнародного трансферу технологій в умовах Індустрії 4.0 з метою полегшення виходу на зовнішні ринки; бути в змозі зрозуміти, як працюють економічна дипломатія та адвокація щодо інтеграції ЄС і України; бути в змозі надавати та розробляти рекомендації для державних органів (GA), міських рад, неурядових організацій (NGО), бізнес-асоціацій та комерційних палат (BA&CC) в контексті глобальних викликів в умовах Індустрії 4.0 та відстоюванні спільних економічних інтересів.

За результатами навчання та виконання завдань проєкту учасники EIUI4 одержать відповідні сертифікати.

Цільові групи учасників EIUI4 складаються з: студентів університету (бакалаври, магістри, аспіранти), професійних груп (викладачі, тренери, дослідники) та інших зацікавлених сторін, що не входять в модуль (державні службовці, співробітники неурядових організацій, підприємці).

Презентація проєкту та інформація про лекторів
Детальна інформація про цілі, завдання та зміст проєкту
Розклад занять

Модуль Жана Моне Еразмус+ «Інструменти екологічної політики ЄС — INENCY»

Строк виконання: 2017–2020 роки.

Мета: розробка та впровадження навчального курсу щодо різноманітних аспектів екологічної політики ЄС.

Лектори:

Anton Shkaruba
Central European University (Угорщина)

Viktar Kireyeu
Erda Research Technology Education (Нідерланди)

Ilona Otto
Potsdam Institute for Climate Impacts Research (Німеччина)

Олена Чернікова
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна)

Ганна Тітенко
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна)

Катерина Уткіна
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна)

Корисні посилання