Horizon 2020

Детальна інформація про програму

Програма Horizon 2020 — найбільша програма Європейського Союзу, спрямована на фінансування досліджень та інноваційних розробок. Її бюджет на 7 років (з 2014 по 2020 рік) становить 80 млрд. євро. Ця програма є фінансовим інструментом, який спрямований на забезпечення конкурентоспроможності Європи в світі, спрямована на підтримку досліджень та інноваційних розробок.

Програма Horizon 2020 має 3 напрямки: Передова наука, Індустріальне лідерство та Соціальні виклики.

Основними цілями програми є вихід європейської науки на світовий рівень, усунення перешкод до створення інновацій і надання можливості співпраці державним і приватним підприємствам для проведення спільних досліджень і створення інноваційних продуктів. Програма Horizon 2020 відкрита для кожного. Вона має просту структуру, що дозволяє скоротити час, який витрачається на бюрократичні процедури, і надати учасникам можливість сконцентрувати увагу на тому, що дійсно важливо. Цей підхід дозволяє прискорити запуск проектів і, відповідно, швидше отримувати результати.

Програма з досліджень та інноваційних розробок Європейського Союзу також передбачає проведення діяльності, спрямованої на подальший розвиток Європейського дослідницького простору. Метою цієї діяльності є руйнування перешкод і створення єдиного ринку знань, досліджень та інновацій.

Україна у Горизонт 2020

На основі статистики, опублікованої проектом R&ILinks2UA, було відібрано 90 проектів за участю українських організацій для фінансування в рамках конкурсів програми «Горизонт 2020» в період з 2014 по 2018 рік. Загальний обсяг фінансування, отриманого українськими учасниками в цих проектах, склав 17,23 млн євро. Дослідники з України беруть участь практично у всіх тематичних напрямах «Горизонт 2020», а обсяг фінансування українських організацій в рамках пріоритету «Розумний, екологічно чистий і інтегрований транспорт» посів друге місце серед усіх пріоритетних напрямків і склав 2 770 706 євро.

Типи проектів Н2020

Тип проекту за умовами програми Horizon2020 визначається окремо для кожного конкурсу і вказаний у Робочій Програмі в описі відповідного конкурсу. Перш ніж взяти участь у конкурсі, необхідно попередньо з’ясувати до якого типу він належить та які специфічні умови передбачає.

Проекти типу RIA (Research and Innovation Actions) «Проект переважно включає діяльність, спрямовану на генерування нових знань та/або дослідження технічної здійсненності нової чи поліпшеної технології, продукту, процесу, послуги або рішення. Для цього проект може включати проведення фундаментальних або прикладних досліджень, розробку та інтегрування технологій, випробування та апробацію маломасштабного прототипу в лабораторії або у штучному середовищі. Проекти можуть включати обмежені завдання по демонстрації або пілотному запуску, щоб продемонструвати технічну здійсненність.»Обсяг фінансування: 100% допустимих витратУчасники: Консорціум індустріальних або академічних партнерів з різних країн повинен включати як мінімум 3 юридичних особи, зареєстрованих в країнах-членах ЄС або асоційованих країнах

Тип проекту Умови
Типи проектів, що пропонують грантове фінансування
Проекти типу IA (Innovation Actions) «Проект переважно включає діяльність, яка спрямована на планування або розробку нових, модифікованих або удосконалених продуктів, процесів або послуг. Для цього проект може включати створення прототипу, випробування, демонстрацію, створення дослідного зразка, апробацію великомасштабного продукту і створення ринкового зразка. Проекти можуть включати обмежені завдання з досліджень і розробок.» Обсяг фінансування: 70% допустимих витрат (100% для неприбуткових організацій Учасники: Консорціум індустріальних або академічних партнерів з різних країн повинен включати як мінімум 3 юридичних особи, зареєстрованих в країнах-членах ЄС або асоційованих країнах
Проекти типу CSA (Coordination and Support Actions) Цей тип проекту не передбачає фінансування досліджень. Мається на увазі фінансування діяльності по «стандартизації, поширенню, підвищенню обізнаності, комунікації, налагодженню зв’язків, послуги з координації та підтримки, діалогам з політичних питань, а також здійснення взаємного навчання. Сюди включені технічні розробки для нових інфраструктур, а також можуть включатися супутні завдання, такі як стратегічне планування, налагодження зв’язків та координація між програмами в різних країнах» Учасники: Як мінімум одна юридична особа або консорціум індустріальних або академічних партнерів з різних країн.
Проекти для підприємств середнього і малого бізнесу (SME Instrument) Проекти типу SME Instrument спрямовані на «всі типи Підприємств середнього і малого бізнесу (ПСМ), які мають чіткі наміри розвиватися, рости і інтернаціоналізуватися». В проектах типу SME Instrument (Етап 1) фінансується оцінка здійсненності для перевірки життєздатності пропонованої концепції. В проектах типу SME Instrument (Етап 2) фінансується демонстрація, випробування, створення прототипу, створення дослідного зразка, масштабування продукту, створення зменшеного продукту, проектування і створення ринкового зразка. Проекти типу SME Instrument (Етап 3) сприяють отриманню доступу до державного та приватного рисковому капіталу. Обсяг фінансування: Етап 1 — одноразово виплачується сума 50 000 евро: Етап 2 — 70% (або 100% у виняткових випадках) допустимих витрат Учасники: одне ПСМ або консоруціум ПСМ, як мінімум одне з яких зареєстровано в країні-члені ЄС або асоційованої країні
Проекти типу MSCA (Marie Sklodowska-Curie actions
Даний тип проектів передбачає фінансування міжнародних дослідницьких спільнот в державному та приватному секторі, навчання дослідницького персоналу, обмін кадрами. Обсяг фінансування: Залежить від конкретного проекту MSCAУчасники: Молоді вчені чи досвідчені вчені з будь-якої країни), технічний персонал, національні/регіональні програми мобільності дослідників.
Премії
Премії використовуються для «Офіційного визнання вже досягнутих результатів („recognition prizes“), або спонукання до створення нових („inducement prizes“)». Премії видаються на конкурсній основі. Обсяг фінансування: може відрізнятися в залежності від тематикиУчасники: 1 юридична особа

Як стати учасником

7 кроків для отримання фінансування вашого проекту

Крок 1: Оберіть конкурс

Перша задача — визначитись з конкурсом, який підходить для вашої організації чи відповідає вашій ідеї щодо потенційного проекту. Перевірте дату закінчення подання заявок та ретельно ознайомтесь зі спеціальними умовами обраного конкурсу.

Крок 2: Отримайте документи та форми конкурсу Європейська Комісія публікує повний пакет документів, включаючи «Посібник для аплікантів», який містить усі необхідні матеріали щодо підготовки та подання заявок на фінансування. Інформаційний пакет (для кожного конкурсу) знаходиться на Порталі учасника РП7

Крок 3: Створіть консорціум Головна ідея фінансування ЄС — це міжнаціональна співпраця, тому Ваш консорціум повинен відповідати цій вимозі. Консорціум має складатися із партнерів з різних країн, здатних виконувати завдання, що містяться у проекті. Партнерів можна легко знайти, використовуючи наукові та бізнес-мережі або через Партнерську Службу на веб-сайті CORDIS

Крок 4: Підготуйте проект та вчасно подайте його на розгляд Єврокомісії

Учасники повинні використовувати систему електронної подачі пропозицій (EPSS), яка є безпечним онлайн-простором для спільної підготовки та подачі пропозиції членами консорціуму. Конкурс має чіткий термін подачі заявки, якого апліканти повинні дотримуватися.

Крок 5: Оцінювання

Згідно з постановами конкурсу, всі подані пропозиції проектів розглядаються групою незалежних експертів у цих галузях.

Крок 6: Підпишіть контракт

Коли заявка пройде фазу оцінювання, апліканти будуть поінформовані про результати. Якщо Ваш проект отримає позитивну оцінку і буде прийнято рішення про фінансування, Європейська Комісія складає Грантову Угоду з кожним учасником.

Зверніть увагу: У Horizon 2020 Грантові угоди підписуються в електронному вигляді

Дізнатися більше

Крок 7: Запустіть проект та розпочніть дослідження

Ми будемо раді за кожного, хто успішно пройде всі кроки та отримає фінансування ЄС на проведення досліджень у обраній галузі.

Структура проектів H2020

Корисні посилання