Науково-технічна рада

Склад Науково-технічної ради університету:

 1. Катрич В. О., проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор, голова ради
 2. Сухов В. М., начальник науково-дослідної частини, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник голови ради
 3. Луньова В. А., учений секретар науково-дослідної частини, кандидат економічних наук, секретар ради
 4. Азарєнков М. О., проректор з науково-педагогічної роботи, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
 5. Божков А. І., директор НДІ біології, доктор біологічних наук, професор
 6. Виноградова А. І., начальник інформаційного центру
 7. Вовк Р. В., декан фізичного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор
 8. Гірка І. О., декан фізико-технічного факультету, член — кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
 9. Голтвянський А. В., заступник директора НДІ біології з наукової роботи, кандидат біологічних наук, доцент
 10. Гужва О. О., начальник відділу реклами та брендингу центру зв’язків з громадкістю
 11. Даньшин М. В., заступник декана юридичного факультету з наукової роботи, доктор юридичних наук, доцент
 12. Дорошенко А. О., заступник декана хімічного факультету з наукової роботи, доктор хімічних наук, професор
 13. Доценко О. М., заступник декана факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу з наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент
 14. Кайдаш В. Г., директор НДІ астрономії, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
 15. Колосов М. О., заступник декана хімічного факультету з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент
 16. Кравченко К. О., старший викладач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавста факультету геології, географії, рекреації і туризму, кандидат геологічних наук
 17. Криловський В. С., заступник декана фізичного факультету з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 18. Ларін В. І., директор НДІ хімії, академік АН Вищої школи України, доктор хімічних наук, професор
 19. Любавський Р. Г., заступник декана історичного факультету з наукової роботи, кандидат історичних наук, доцент
 20. Матвєєнко М. С., заступник декана медичного факультету з наукової роботи, асистент кафедри
 21. Марущенко І. М., заступник декана фізико-енергетичного факультету з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 22. Мчедлов-Петросян М. О., доктор хімічних наук, професор
 23. Оніщенко Н. А., заступник декана факультету іноземних мов з наукової роботи, кандидат філологічних. наук, доцент
 24. Панченко В. Г.,керівник консультативної служби з питань атестації здобувачів наукових ступенів, кандидат хімічних наук, доцент
 25. Пантелеймонов А. В., проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат хімічних наук, доцент
 26. Погарський С. О., професор кафедри фізики надвисоких частот факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, доктор фізико-математичних наук, професор
 27. Прокопенко В. В., заступник декана філософського факультету з наукової роботи, кандидат філософських наук, доцент
 28. Пуртов В. Ф., заступник декана економічного факультету з наукової роботи, кандидат економічних наук, доцент
 29. Родченко В. Б., заступник директора навчально-наукового інституту Каразінська школа бізнесу, доктор економічних наук, професор
 30. Самчук І. М., заступник декана факультету геології, географії, рекреації і туризму з наукової роботи, кандидат геологічних наук
 31. Середа І. М., заступник декана фізико-технічного факультету з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 32. Тирнов О. Ф., голова первинної профспілкової організації працівників, кандидат фізико-математичних наук, професор
 33. Толстолузька О. Г., заступник декана факультету комп’ютерних наук з наукової роботи, доктор технічних наук, професор
 34. Фатєєв М. В., завідувач відділу контрольно-вимірювальних приладів
 35. Філон М. І., заступник декана філологічного факультету з наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент
 36. Хижняк Л. М., заступник декана соціологічного факультету з наукової роботи, доктор соціологічних наук, професор
 37. Цимбал А. М., заступник декана факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 38. Шабанов Д. А., заступник декана біологічного факультету з наукової роботи, кандидат біологічних наук, доцент
 39. Шкуратов Ю. Г., член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
 40. Шлокін В. М., директор інноваційного центру
 41. Шугайло О. І., заступник декана факультету математики і інформатики з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 42. Шульга С. М., декан факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, доктор фізико-математичних наук, професор
 43. Яворовська Л. М. заступник декана факультету психології з наукової роботи, кандидат психологічних наук, доцент
Корисні посилання